Tag Archives: príchod Pána Ježiša

Tri prístupy k Vianociam

Prvým ľuďom hovorí svedomie: Potrebuješ byť zachránený! Potom neskôr prichádza záchrana a potom sa ozve druhá myšlienka od Boha: Chcem zachraňovať cez teba. No a tretí prístup?

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Ten deň príde ako zlodej…

Matúš 24:37-39  Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, a nič nespozorovali, až prišla … Continue reading

Posted in Poučenia | Tagged , , | 1 Comment

Počasie

Zjavenie 16:9  A veľká horúčava pálila ľudí, preto sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito pliagami, ale nekajali sa, aby Mu vzdali česť. V týchto dňoch horúčava nehrozí. Skôr naopak. Tvrdý mráz prichádza na pár dní, inokedy nasneží. … Continue reading

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Apokalypsa – zjavenie lásky

Najprv sa opýtam: „Viete, čo znamená slovo apokalypsa?“ – Mnohí ľudia sú popletení, lebo vidia apokalyptické filmy, ako tam búcha, padá, horí a rúca sa. Ja tie filmy nepozerám, len občas zavadím o nejakú tú reklamu. Povrchný svet nás nimi … Continue reading

Posted in Poučenia | Tagged , , , , , | Leave a comment

Znamenie? Tak to nie!

Izaiáš 7:10-13 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi:  Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor.  Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina.  Nato prorok povedal: Počujte, dom Dávidov! Málo vám … Continue reading

Posted in Poučenia | Tagged , , | 2 komentáre