Tag Archives: znamenie

Znamenie? Tak to nie!

Izaiáš 7:10-13 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi:  Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor.  Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina.  Nato prorok povedal: Počujte, dom Dávidov! Málo vám … Continue reading

Posted in Poučenia | Tagged , , | 2 komentáre