Tag Archives: farizeji

Prebuď sa, kto spíš 1: Keď sa vás niekto opýta…

Efezským 5:13nn Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale … Continue reading

Posted in Poučenia, Prebudenie | Tagged , , , | Leave a comment

Znamenie? Tak to nie!

Izaiáš 7:10-13 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi:  Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor.  Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina.  Nato prorok povedal: Počujte, dom Dávidov! Málo vám … Continue reading

Posted in Poučenia | Tagged , , | 2 komentáre