MoSt 2105_4

Nový MoSt sa vám ešte nemohol dostať do schránok, tak ho tu uverejňujem:

Most_04_2015_web

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Herľany 2015

Pozývam vás na ďalší biblicko-rekreačný týždeň do Herlian:

2015 Prihláška MoS Herľany pre web

2015 Program Herľany pre MOST

Pozvánka k prihláške pre web

Posted in Aktuálne | Leave a comment

Obnova Božieho ľudu (na základe knihy Nehemiáš)

TÉMA ROKA 2015: Obnova Božieho ľudu (na základe knihy Nehemiáš)

Každý je dôležitý

Úvod do témy

Tretia kapitola knihy Nehemiáš je kapitolou menného zoznamu. To, čo sa z nej môžeme naučiť je, kto všetko sa do obnovy Jeruzalemských hradieb zapojil, prípadne, kto pracovať nechcel. Môžeme sa dozvedieť rovnako aj o tom, ako vyzeral Jeruzalem pred Exilom. Obnova prebieha v rozmedzí hradieb, ktoré boli pôvodné, žiadne skracovanie, zmenšovanie.

Nie každému, ale takéto zapojenie a nasadenie do práce vyhovovalo. Predsa sa našli niektorí, ktorým robil problém postupnosti prác a snažili sa sabotovať to, čo sa podarilo rôznym spôsobom. Boli to v prvom rade dvaja muži: Sanballat, Ammónec Tóbija.

KAŽDÝ JE DÔLEŽITÝ. Čítať ďalej

Posted in Ku podpore, Ku práci, Poučenia, Prebudenie, Výzvy | Tagged , , | Leave a comment

Ako na diskusiu?

List Jakuba 4,7 Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.

V stredoveku boli kázne latinské, ľudia ničomu nerozumeli. Preto sa len málokto vyjadroval k Božím veciam.

Dnes je to naopak. Ľudia môžu čítať Bibliu a uvažovať o nej. Preto sú v Cirkvi moderné diskusie. To je dobré. Dobrá príležitosť. Ale mnohé dobré veci skončili zle… Kuchynský nôž je na krájanie chleba, ale môže aj zabiť. V lepšom prípade si ním porežeme prst.

Opatrnosť je na mieste. Čítal som knihu Emaily z pekla. Tam sa duchovne mladý kresťan zapojil do diskusie. Diabol sa z toho tešil: “Kresťan si myslí, že je teraz v poriadku, ale…”

Čo teda robiť, aby sa už netešil? Biblia radí: “Poddajte sa Bohu a vzoprite diablovi.

Pred vstupom do diskusie začnime modlitbou. Nie nejakými slovíčkami, ale skutočnou modlitbou. Čítať ďalej

Posted in Ku modlitbe, Ku práci, Nezaradené, Poučenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Kde sú predpovede o konci? Nie predpovede, ale proroctvá.

Možno ste ostali zneistení pri čítaní Biblie: “Ako to, že Ján Krstiteľ predpovedal blízky koniec? Alebo Pavol, či Ján? Dokonca sám Pán Ježiš!” A koniec stále neprišiel…

Prečo sa nesplnili predpovede? Kde je problém?
Samozrejme v nás… Musíme pochopiť, že to nie sú predpovede, ale proroctvá. Aký je v tom rozdiel?

Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , | Leave a comment

Milosť – lenovosť?

Rímskym 7: 19 Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem.

Keď toto čítajú niektorí ľudia, povedia si: “Aha, apoštol! Nič dobré neurobil Tak ani ja nemusím. Chcel chodiť na misijné výpravy, nechodil, ani ja nemusím nikomu zvestovať Evanjelium. Chcel sa vystaviť nebezpečenstvu pre Krista a nevystavil sa, ani ja nemusím. Chcel sa modliť a nemodlil sa, ani ja nemusím. Som v pohode!”

Lenže Písmo sa Písmom vykladá
a nájde, kto ozaj hľadá. Čítať ďalej

Posted in Ku evanjelizácii, Ku modlitbe, Ku práci | Tagged , , , | Leave a comment

Ďalšia dávka, alebo Ježiš?

Ef 5,18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.

“Aby si bol šťastný, potrebuješ ďalšiu dávku. Ďalšiu dávku vína, kokaínu, peňazí, ďalšiu milenku, ďalšie…” – takto hovorí zúfalstvo.

Ale Boh vstupuje do nášho života a ponúka svojho Ducha. V Ňom sú láska, radosť a pokoj. Skutočne. A skutočné. Hlboké a neprestajné…

Mnohí ľudia hovoria: “Boh nám len berie a zakazuje” Čítať ďalej

Posted in Výzvy | Tagged , , , , | Leave a comment

Herľany 2014

Prepáčte, ale Herľanský týždeň bol z technických príčin zrušený.

ďakujeme za pochopenie.

 

 

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Tí, čo prináležia Kristovi

Ga 5,24 Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.

Toto nie je zákon. Nie je napísané: “Aby ste prináležali, musíte ukrižovať!”

Zákon totiž nie je pre kresťanov, pre tých, čo žijú vedení Kristovým Duchom, ale pre bezbožných (1Tim 1). Pre nás už nie je Zákon hriechu a smrti. Už je Zákon oživujúceho Ducha. (Rímskym 8)

Presne o to ide – Duch Kristov nás vzkriesil z duchovnej smrti.

Náš text je prostým konštatovaním, ako: “Kto žije, ten dýcha.” – to je vlastnosť. Akonáhle sa spájame s Kristom, naše sebecké veci strácajú lesk. Dokážeme triezvejšie vidieť, že vášne prinesú chvíľu pôžitku, ale oveľa viac bolesti. Naopak – získame zážitok s Božím pokojom, láskou a radosťou, ktoré sa stupňujú aj napriek okolnostiam.

Niektorí hovoria: “Veď ja verím, načo by som mal ukrižovať telo?!”

Tí však nič nepochopili. Čítať ďalej

Posted in Poučenia, Prebudenie | Tagged , , , | Leave a comment

O zvádzaní.

Lukáš 17,2 Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých.

Aké tvrdé slová napísal Lukáš.

Áno, ten Lukáš, ktorý nám priniesol úchvatný príbeh o otcovi, čo očakáva svojho zlého syna. Márnotratného syna. Syna, ktorý ho odkopol a tvrdo si vydrankal dedičstvo, aj keď otec ešte žil. A práve tento otec očakáva potomka s otvorenou náručou. Beží mu oproti. Objíma ho napriek špine! Ku tomu ho oblieka do drahého rúcha a dáva prsteň…

Áno, takýto úžasný je Pán Boh. Plný lásky. Napriek tomu dnes čítame veľmi tvrdé slová: “Kto zvádza, lepšie by mu bolo nenarodiť sa!”

Prečo ich vyslovil? Určite z lásky…

Pozrime sa trochu po zemi. Sú tu živí ľudia, ale aj hroby.

Čítať ďalej

Posted in Ku modlitbe | Tagged , , , , | Leave a comment