Ako na diskusiu?

List Jakuba 4,7 Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.

V stredoveku boli kázne latinské, ľudia ničomu nerozumeli. Preto sa len málokto vyjadroval k Božím veciam.

Dnes je to naopak. Ľudia môžu čítať Bibliu a uvažovať o nej. Preto sú v Cirkvi moderné diskusie. To je dobré. Dobrá príležitosť. Ale mnohé dobré veci skončili zle… Kuchynský nôž je na krájanie chleba, ale môže aj zabiť. V lepšom prípade si ním porežeme prst.

Opatrnosť je na mieste. Čítal som knihu Emaily z pekla. Tam sa duchovne mladý kresťan zapojil do diskusie. Diabol sa z toho tešil: “Kresťan si myslí, že je teraz v poriadku, ale…”

Čo teda robiť, aby sa už netešil? Biblia radí: “Poddajte sa Bohu a vzoprite diablovi.

Pred vstupom do diskusie začnime modlitbou. Nie nejakými slovíčkami, ale skutočnou modlitbou. Čítať ďalej

Posted in Ku modlitbe, Ku práci, Nezaradené, Poučenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Kde sú predpovede o konci? Nie predpovede, ale proroctvá.

Možno ste ostali zneistení pri čítaní Biblie: “Ako to, že Ján Krstiteľ predpovedal blízky koniec? Alebo Pavol, či Ján? Dokonca sám Pán Ježiš!” A koniec stále neprišiel…

Prečo sa nesplnili predpovede? Kde je problém?
Samozrejme v nás… Musíme pochopiť, že to nie sú predpovede, ale proroctvá. Aký je v tom rozdiel?

Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , | Leave a comment

Milosť – lenovosť?

Rímskym 7: 19 Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem.

Keď toto čítajú niektorí ľudia, povedia si: “Aha, apoštol! Nič dobré neurobil Tak ani ja nemusím. Chcel chodiť na misijné výpravy, nechodil, ani ja nemusím nikomu zvestovať Evanjelium. Chcel sa vystaviť nebezpečenstvu pre Krista a nevystavil sa, ani ja nemusím. Chcel sa modliť a nemodlil sa, ani ja nemusím. Som v pohode!”

Lenže Písmo sa Písmom vykladá
a nájde, kto ozaj hľadá. Čítať ďalej

Posted in Ku evanjelizácii, Ku modlitbe, Ku práci | Tagged , , , | Leave a comment

Ďalšia dávka, alebo Ježiš?

Ef 5,18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.

“Aby si bol šťastný, potrebuješ ďalšiu dávku. Ďalšiu dávku vína, kokaínu, peňazí, ďalšiu milenku, ďalšie…” – takto hovorí zúfalstvo.

Ale Boh vstupuje do nášho života a ponúka svojho Ducha. V Ňom sú láska, radosť a pokoj. Skutočne. A skutočné. Hlboké a neprestajné…

Mnohí ľudia hovoria: “Boh nám len berie a zakazuje” Čítať ďalej

Posted in Výzvy | Tagged , , , , | Leave a comment

Herľany 2014

Prepáčte, ale Herľanský týždeň bol z technických príčin zrušený.

ďakujeme za pochopenie.

 

 

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Tí, čo prináležia Kristovi

Ga 5,24 Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.

Toto nie je zákon. Nie je napísané: “Aby ste prináležali, musíte ukrižovať!”

Zákon totiž nie je pre kresťanov, pre tých, čo žijú vedení Kristovým Duchom, ale pre bezbožných (1Tim 1). Pre nás už nie je Zákon hriechu a smrti. Už je Zákon oživujúceho Ducha. (Rímskym 8)

Presne o to ide – Duch Kristov nás vzkriesil z duchovnej smrti.

Náš text je prostým konštatovaním, ako: “Kto žije, ten dýcha.” – to je vlastnosť. Akonáhle sa spájame s Kristom, naše sebecké veci strácajú lesk. Dokážeme triezvejšie vidieť, že vášne prinesú chvíľu pôžitku, ale oveľa viac bolesti. Naopak – získame zážitok s Božím pokojom, láskou a radosťou, ktoré sa stupňujú aj napriek okolnostiam.

Niektorí hovoria: “Veď ja verím, načo by som mal ukrižovať telo?!”

Tí však nič nepochopili. Čítať ďalej

Posted in Poučenia, Prebudenie | Tagged , , , | Leave a comment

O zvádzaní.

Lukáš 17,2 Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých.

Aké tvrdé slová napísal Lukáš.

Áno, ten Lukáš, ktorý nám priniesol úchvatný príbeh o otcovi, čo očakáva svojho zlého syna. Márnotratného syna. Syna, ktorý ho odkopol a tvrdo si vydrankal dedičstvo, aj keď otec ešte žil. A práve tento otec očakáva potomka s otvorenou náručou. Beží mu oproti. Objíma ho napriek špine! Ku tomu ho oblieka do drahého rúcha a dáva prsteň…

Áno, takýto úžasný je Pán Boh. Plný lásky. Napriek tomu dnes čítame veľmi tvrdé slová: “Kto zvádza, lepšie by mu bolo nenarodiť sa!”

Prečo ich vyslovil? Určite z lásky…

Pozrime sa trochu po zemi. Sú tu živí ľudia, ale aj hroby.

Čítať ďalej

Posted in Ku modlitbe | Tagged , , , , | Leave a comment

Otče náš

Mt 6,9 Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!

Raz ráno som bol v parku. Je tam akési fitko pod holým nebom. Telo som nechal, nech si precvičuje svaly a duchom som pomaly prechádzal cez slová Modlitby Pánovej… Nevysypal som ju zo suchej povinnosti, ale nechal som ju znieť uprostred vzťahu…

Niektoré veci sa mi vyplavovali medzi jednotlivými vyznaniami, sľubmi a prosbami tohoto krásneho textu.

Lepšie som vnímal, kde vkladám svoju nádej do Pána Boha príliš málo, kde je Jeho kráľovstvo príliš obmedzené tým, že chcem kraľovať sám. Kde ešte nerozumiem, ako odpustiť… Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Vierou, nie videním

Sk 8,26n Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. I vstal a šiel…

I vstal a išiel… Neodvrával, neškriepil sa: “Veď je to nerozumné – ísť na pustú cestu! Aj tak tam nikoho nenájdem!” Neobrátil sa radšej do Jeruzalema, kde už boli tisíce obrátených a preshádzali tadiaľ státisíce pútnikov. Zabudol na stratégiu a rozumné dôvody, len čo mu Pán ukázal, kam má ísť.

Tomuto sa hovorí viera:

Ísť tam, kde Boží Duch vedie, lebo viera bez poslušnosti nie je vierou… Rozum a stratégia sú dobré veci. Máme ich používať… Ale len potiaľ, kým Boh nehovorí niečo iné. Pozrime sa, ako príbeh pokračoval:

Čítať ďalej

Posted in Ku práci, Prebudenie | Tagged , , , | Leave a comment

Skutočná vojna je neviditeľná…

To, o čom budem písať sa mnohým bude zdať ako rozprávka. Ale kto bol napríklad na školeniach Ignatenka, prijme veci rýchlejšie. Tento okultista síce prekrásne odriekal “Otče náš”, uctil si Máriu, Buddhu a neviem koho ešte… Ale išlo len o pokrytectvo. On v skutočnosti pracoval s inými silami…

So silami, ktoré sú schopné vniesť do človeka myšlienku, pocit (aj zamilovanosti), či dokonca pohnúť rukou a tak. Bolo to dávno, už si nepamätám veľa konkrétnych vecí, ale hlavné poučenie ostáva:

To, čo nosíme v hlave a srdci, mohlo prísť odinakadiaľ.

Nie je to nič prevratné – starí ľudia kreslili okolo ľudskej hlavy anjela a diabla, ako bojujú o myseľ toho človeka… Ale my sme už zabudli…

Poďme teraz do Biblie:

Efezským 6:10-20 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Čítať ďalej
Posted in Ku modlitbe, Poučenia | Tagged , , , , | Leave a comment