Category Archives: Umenie

Boha sa boj

„Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.“ Kaz 12,13 K novému roku Pána 2014   Začína nový rok. Čo zaželať nám treba?   Šťastie? Áno, áno, ale kde ho hľadať, aby naplnilo celé srdce naše? My … Continue reading

Posted in Umenie | Tagged , | Leave a comment

Vianoc Dar

Narodil sa Pán.   V jasliach narodil sa. Panne Márii zo svätého Ducha.   Opustil nebo pre môj veľký hriech, by v mojom srdci stratenom mohli skvitnúť kvety Jeho lásky.   Milujem Ťa, Pane, šepotá moje srdce, ďakujem  za Vianoc  Dar.   … Continue reading

Posted in Umenie | Tagged , , , | Leave a comment

Tak Boh miloval svet (Pieseň)

Tak Boh miloval svet, že svojho Syna dal, tak Boh miloval svet, že svojho Syna dal, aby som nezhynul, aby som nezhynul, aby som nezhynul a večný život mal.

Posted in Umenie | Tagged | Leave a comment

Tak Boh miloval svet

/J 3,16, Zj 18; 22;/  Tak Boh miloval svet, že svojho Syna dal, tak Boh miloval svet, že svojho Syna dal, aby som nezhynul, aby som nezhynul, aby som nezhynul a večný život mal.  

Posted in Umenie | Tagged | Leave a comment

Tri nové texty piesní

Tešíme sa z troch nových textov piesní, ktoré poslala sestra Dana Zubčáková: Volám k Ježišovi, Odvaľ kameň srdca a Teším sa Tvojím svedectvám Teším sa Tvojím svedectvám Ž 119 Teším sa Tvojim svedectvám, o ceste Tvojej rozmýšľam, R: Ty, Pane, … Continue reading

Posted in Umenie | 1 Comment

A končia Vianoce.

My smutní máme byť? Ój, nie! Skala Vianoc žije a chce žiť v nás a s nami! Chrám Boží túži v našich srdciach postaviť, vyhodiť špinu, hriechov kal, nasadiť kvety lásky, pokoja, Ježišom zdobiť našu zem i kraj… Och, miluj, … Continue reading

Posted in Aktuálne, Umenie | Tagged | Leave a comment

Keď Ježiš do srdca vstúpi

Asi si neuvedomujeme, že i ľudové piesne nie sú vždy celkom neškodné. Ich obsah neraz prekračuje Božie hranice morálky v konaní i vyjadrovaní. Neraz v nich ospevujeme viac ako treba pominuteľné hodnoty a ani si nevšimneme, že vlastne pestujeme modloslužbu. Naše srdcia by mali byť … Continue reading

Posted in Poučenia, Umenie | Tagged , , | 1 Comment