Prebuď sa, kto spíš 1: Keď sa vás niekto opýta…

Efezským 5:13nn Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Čo by ste urobilil, keby vám niekto povedal: „Potrebuješ sa prebudiť!“, alebo dokonca: „Si mŕtvy!“
Všimnite si, že tieto dve veci sú vlastne spojené, apoštol ich napísal „jedným dychom“. Takže, čo by ste urobili? Skúste si to predstaviť.
Možno si poviete: „Ja som predsa prebudený! Ja som v poriadku!“
To je trochu nebezpečné. Veľa ľudí začalo s prebudením a po čase zastali. Usadili sa vo výsledkoch svojej práce. A… začali biť tých, čo sa prebúdzajú ešte viac.
Ako teda odpovedať správne? Určite je dobré odpovedať úprimne. Ak sa naučíme sypať z rukáva „tie správne odpovede“, utopíme sa v močiari zákonníctva.
Počúvajme, čo naozaj vytryskne z nášho srdca a potom sa súďme. Aby sme neboli súdení… (1 Korintským 11)
Skutočne živý človek povie: „Áno, je vo mne všeličo mŕtve. Vnímam, že to a to a ešte to potrebuje oživiť. Oživujúci Duch Svätý na tom pracuje a vnímam, ako sa postupne prebúdza moje vnútro.“
Mŕtvy človek sa naopak urazí. Bez prebudenia totiž niet skutočnej pokory. Ešte tak servilita pred mocným Bohom.
Mŕtvy človek bude ohovárať. Lebo patrí Diablovi, čo znamená Ohováračovi.
Ako je to teda s nami? Položme si túto otázku a skúmajme sa. Skúmajme, či žijeme prebudením, ako prikázal Pán. Alebo, či ho brzdíme. Samozrejme s myšlienkou: „Veď ja som ten dobrý a správny. Ja to robím dobre!“
Ako je to s nami? Ako sa vidíme v zrkadle Biblie?
This entry was posted in Poučenia, Prebudenie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *