Author Archives: admin

Zaprieť seba

Lukáš 9:23  A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. Keď čítame tento verš, najprv sa nás zmocní nadšenie: "Áno, odteraz budem na seba tvrdý, nepripustím … Continue reading

Posted in Poučenia | Leave a comment

Telefón a modlitba

Dve svedectvá:   Mala som chuť ísť do prírody k vode. Práve vtedy som si nebola istá, či je to aj vôľa môjho Pána. Uvedomila som si, že by som sa mala opýtať, aká je Jeho vôľa pri mne. Prišiel mi … Continue reading

Posted in Svedectvá | Leave a comment

Koho Boh miluje, toho vychováva

Chcem Pánovi ďakovať a chváliť Ho lebo, lebo mi veľa odpustil. Odpustil mi mnoho hriechov, ktoré som popáchala za roky môjho života, keď som v Neho neverila. Odpúšťa mi aj teraz, lebo klamala by som sama seba, keby by som hovorila, že … Continue reading

Posted in Svedectvá | Leave a comment

Božie džbánky

Keď som kedysi ako malé dieťa kráčala po chotári rodnej dediny so svojím starkým, naďabili sme v lese na mnoho malých studničiek. Boli plné sviežej priezračnej vody. A mne sa zdalo, že sa mi prihovára tajomným lesným spevom. Stačilo ponoriť dlaň … Continue reading

Posted in Poďakovanie | Leave a comment

Keď príde môj otecko…

Zjavenie 7:17  lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí. V škole je rušno. Práve je prestávka a deti veselo šantia. Len malá Anička ticho … Continue reading

Posted in Poučenia | Leave a comment

Žalm môjmu Bohu

Kráľ môj a Boh môj! Hneď zrána hľadám Tvoju tvár! Ozvi sa mi, keď na Teba volám! Moja duša túži po Tebe ako smädné vtáča po dúšku vody, môj Bože, nadovšetko drahý… Tak veľmi túžim o Tebe hovoriť všetkým ľuďom! … Continue reading

Posted in Poďakovanie | Leave a comment

Nastav líce, keď ťa bijú

Kde môžeme čítať takéto slová? „V Evanjeliu podľa Matúša!“ – odpovedáte mnohí, ale teraz by som chcel písať o inej perikope – starozákonnej.   Áno, už prorok Jeremiáš poznal tento princíp! Vlastne sa tiahol celou jeho knihou. Boh si vyvolil … Continue reading

Posted in Poučenia | Leave a comment

Údiv je slabé slovo

Dali sme začiatkom leta v našom byte urobiť nové okná. Tešili sme sa z nich. Ani nie o týždeň som však manipulovala so šnúrkou na sťahovanie žalúzie tak nešikovne, že sa mi ju podarilo roztrhnúť. Cítila som sa v tom momente mizerne zo svojej … Continue reading

Posted in Svedectvá | Leave a comment

Deň modlitieb za pokoj v Jeruzaleme

Žalmy 122:6nn  Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú!7  Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch!8  Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe!   5. október je dňom, keď sa … Continue reading

Posted in Ku modlitbe | Leave a comment

A nik vám nevezme vašu radosť

Nehemiáš 8:10  Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou.   Môcť prežiť … Continue reading

Posted in Poďakovanie | Leave a comment