Telefón a modlitba

Dve svedectvá:
 
Mala som chuť ísť do prírody k vode. Práve vtedy som si nebola istá, či je to aj vôľa môjho Pána. Uvedomila som si, že by som sa mala opýtať, aká je Jeho vôľa pri mne. Prišiel mi na um môj obľúbený žalm 34. Okúste a viďte, že dobrý je Hospodin. Či ja môžem okúsiť? Poprosiť?
 

Bolo 10 hodín dopoludnia. Vyprosila som si na základe Slova Božieho, nech mi do 11,00 hodiny zavolá istá neznáma osoba, ktorá ma včera hľadala.
 
Ale keď mi ani nezazvoní telefón, ako budem vedieť vôľu Pánovu? A ďalej prišlo pokušenie – ako to budeš vedieť či Pán riadi túto osobu? Zo slova Božieho viem, že aj hora sa pohne keď z vierou prosíme. Odháňala som zlého v mene Pána Ježiša, nech ma nepokúša. Pokiaľ som prežívala tieto boje, ubehla asi pol hodina a telefón sa ozval.
 
Keď zazvonil telefón bola som celá natešená, že je to v poriadku a môžem ísť si oddýchnuť do prírody. Myslela som si, že mi volá tá neznáma osoba a verila som, že aj Pán bol tiež na linke, keď mi to tak zjavil. Pospevovala som si od radosti, že idem do prírody aj s mojim Pánom. Keď som zdvihla telefón – viete kto bol na linke? Služobník Pánov – náš pán farár. Volal mi, či nemám čas, ísť s ním do našej cirkevnej filiálky Iže na pohreb, spievať. Pravdaže hneď som súhlasila. Aj som si ďalej pospevovala a už som vedela, že akú vôľu má dnes so mnou Pán.
 

 

Pri príležitosti Aliančného modlitebného dňa v zbore BJB náš brat farár z ECAV zameral svoju kázeň Slova Božieho na text z evanjelia Jána 17. Veľmi ma potešilo a povzbudilo evanjelium, ktoré obzvlášť milujem. Žehnala som bratovi farárovi, prosila som, aby ho Duch Svätý viedol pri výklade Slova Božieho na chválu a slávu Pána Ježiša Krista.
 
Večer, keď som zaspávala, mala som veľmi zvláštne videnie. Niekto sa pri mne modlil. Slová som nepočula a predsa som pocítila veľkú lásku a moc. Napriek tichej modlitbe som všetkému rozumela. Pri tomto zážitku som aj ja dostala túžbu modliť sa, ako nikdy inokedy. Modlila som sa nie naučené slová. Môžem vyznať, že takú úctu, lásku a ten vznešený a krásny pocit som dovtedy nepoznala.
 
Modlím sa a prosím nech láska Božia a moc ducha svätého zasiahne vo svete celé ľudstvo, aby každý uveril moci a láske Božej zjavenej nám v Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen.
 
Mária Muharová
This entry was posted in Svedectvá. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *