Posvätenie

1 Tesalonickým 4:3  Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie.

 {mosimage} Naše telo je chrámom Ducha Svätého. Pán Ježiš chce prebývať v našich srdciach. Stojí pri dverách nášho srdca a klope. A prihovára sa nám:ak niekto mňa miluje, aj môj Otec ho bude milovať. Ak ma niekto miluje,tak bude konať to čo ja chcem.

Ak má byť teda Pán Ježiš v našom srdci-musíme ho milovať a poslúchať. Veď nás čakajú fantastické zasľúbenia:

"Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro." (Rímskym 8:28)

"Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú." (1 Korintským 2:9)

Žijeme v svete, ktorý nám láskavo daroval náš Pán. Ten fantastický majiteľ je ochotný aj upratať neporiadok,ktorý narobíme s Jeho svetom skrze zatvrdenie a slepotu našich sŕdc

Len ho ku sebe do Jeho vlastného musíme pustiť- aby mohol konať.

Lebo:"V obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila." (Izaiáš 30:15)

Sme zachránení krvou jediného, milovaného Božieho Syna, nezarmucujme nášho Pána Boha svojim nezáujmom o vlastné spasenie. Tak draho vykúpené spasenie.

Pane Ježiši, príď do našich sŕdc spolu so svojim Otcom a Duchom Svätým a navždy tam panuj a kraľuj na svoju slávu.

{mosimage} 

(Zo stretnutia modlitebných spoločenstiev Tatranského seniorátu)

This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *