Posvätenie=žiariť

Lukáš 8:16 Nikto nezažne sviecu, neprikryje ju nádobou, ani nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby videli svetlo tí, čo vchádzajú. 

{mosimage} Posvätenie znamená oddeliť sa sa pre niečo, ale aj žiariť (v hebrejčine). Kresťan má a musí žiariť, ako mesto postavené na vrchu- nemožno ho skryť, ako kresťan nemôže skryť svoju príslušnosť k Ježišovi Kristovi.

Stáva sa však v živote, že kresťan žiariť prestane

v príbehu o bohatom lovení rýb sa Šimon vzpiera Pánovi, keď mu tento doporučuje, aby odrazil na jazero a spustil siete. „Celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. (Luk.5,5)
 
1. Kresťan sa uzaviera do svojho stereotypu a nepokladá za možné aby veci sa diali aj inak. Svet a diabol ho presvedčujú, že veci sa nemôžu zmeniť. Zabúda, kto je Jeho Pán-Ten ktorý môže všetko.

Šimon Peter sa presvedčil,že u Boha nie je nič nemožné keď sa mu začali trhať siete od bohatého úlovku. Aj my sa o mnohé zázraky ochudobňujeme svojim odvrávaním Pánovi a malou vierou v Jeho moc.

Ešte predtým v si Pán Ježiš od Šimona Petra vyžiadal loďku,aby z nej učil zástupy. Loďka predstavovala pre Šimona základný zdroj obživy, jeho profesionálne všetko.

2.Sme ochotní odovzdať Pánovi časť zo svojho života, ale keď ide o naozaj podstatné veci, váhame, vtedy chceme sami rozhodovať o veciach.

Ale Pán Ježiš chce,aby sme bolo závislí len na ňom- posvätenie znamená odovzdať mu všetko- z ľudského hľadiska najvyššie riziko: skočiť do vody a nedívať sa späť.

Šimon Peter na Pánove slová odpovedá síce s pochybnosťami skúseného odborníka (bol dlhoročný rybár a , čože vie Pán Ježiš – rabbi o rybolove?), ale predsa vykonal Pánov príkaz a výsledok bol pre neho presvedčivý-plné siete.

3.Cesta posvätenie znamená urobiť rozhodnutie aj proti svojej vôli, skúsenostiam, profesionálnej cti- lebo to chce môj Pán, ktorému dôverujem.

-Šimon Peter zaprel sám seba a proti svojej ľudskej podstate poslúchol Pána a stal sa svedkom zázraku- siete sa naplnili nad svoje možnosti. Šimon nevyužíva situáciu na vlastnú slávu, ale v pokore kľaká pred Pánom a vyznáva: „Odíď odo mňa Pane,lebo som hriešny človek“ (Lk 5:8)

4.Posvätenie je sprevádzané najhlbšou pokorou a pochopením rozdielu medzi nami a svätým Bohom.

Náš Pán nie je statický. Zasľubuje Šimonovi Petrovi iné dielo,iné zamestnanie: „Odteraz ľudí budeš loviť.“

5. My kresťania nie sme na svete na to,aby sme si žili vo svojom domčeku –živote.

Podľa obmedzených plánov, aby sme sa držali svojich pozícií a prešľapovali na jednom mieste. Pán má pre nás mnohé úlohy a diela podľa svojej svätej vôle- a preto dielo posvätenia dovršuje našim povolaním do svojej služby,aby naša viera rástla a aby sme boli nádobami Božej lásky tu na zemi.

 {mosimage}

Zo stretnutia modlitebných spoločenstiev Tatranského seniorátu.

This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *