MoSt 2021/1 na stihnutie

Posted in Aktuálne, download free | Leave a comment

MoSt 4/20

Môžete si ho stiahnuť tu:

Posted in Aktuálne, download free | Leave a comment

Dbajme na modlitby

1 Peter 4:7  Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.

Už Ján Krstiteľ hovoril, že koniec je blízko. Riekol to slovami: „Sekera je priložená ku koreňu stromov“ (Mt 3:10) – a poznáme podobenstvo o dobrom záhradníkovi, ktorý dostal od majiteľa sadu príkaz: „Vytni figovník!“ (Lukáš 13:6nn), inými slovami: „Prilož sekeru.“,

Prečo? Lebo „ neprináša ovocie, len vyčerpáva zem“.

Záhradník však vyprosil pre strom ešte rok života.

Keď ľudstvo neprináša ovocie, len vyčerpáva zem, koniec sa približuje. Ale milosť Ježiša Krista pridáva čas. Čas na zmenu života.

Buďme teda rozvážni a dbajme na modlitby. Prosme o milosť pre seba a pre svet. Aj pre cirkev. Modlime sa, nech nás Boh posilňuje na vnútornom človeku. Nech v nás pestuje ovocie Ducha (Gal 5:22n), nech z nás odstraňuje „suché konáre“, ktoré bránia svetlu a nedovolia ovociu dozrieť.

(Ilustrácia: Photo by Dakota Edwards from Pexels)

Posted in Ku modlitbe, Ku práci, Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Pozdrav nielen členom MoS (aj) počas koronakrízy

Milovaní, Bohom milovaní. Rád by som vás potešil slovami z listu Rímskych: Kto nás odlúči od lásky Kristovej?

https://youtu.be/I51QwItzIDo
Posted in Nezaradené | Tagged , , , , | Leave a comment

MoSt 2020/2 na stiahnutie zadarmo

Tu si môžete stiahnuť nový spravodaj s námetmi na modlitby a duchovným čítaním. Téma je o praktickom kresťanstve vo svete

Posted in Nezaradené | Tagged | Leave a comment

Konferencia MoS Prihláška

Konferencia bude preložená kvôli hrozbe koronavírusu!

Pozývame Vás na túto udalosť s hodnotnými prednáškami a seminármi na tému Cirkev-svetlo sveta. Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Najnovšie MoSty zadarmo na stiahnutie.

Tu si môžete prevziať modlitebné námety a zamyslenia ku prebudeniu a kresťanskému životu:

Posted in Nezaradené | Tagged | Leave a comment

Biblicko-rekreačný týždeň Herľany

téma: Stvorení pre večnosť

Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Ján 3:3

Pozývame Vás na ďalší ročník, prosím, pozrite si program a prihlášku:

Posted in Nezaradené | Leave a comment

MoSt 19/3

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Program na konferenciu MoS

Posted in Nezaradené | Leave a comment