Skutočná vojna je neviditeľná…

To, o čom budem písať sa mnohým bude zdať ako rozprávka. Ale kto bol napríklad na školeniach Ignatenka, prijme veci rýchlejšie. Tento okultista síce prekrásne odriekal „Otče náš“, uctil si Máriu, Buddhu a neviem koho ešte… Ale išlo len o pokrytectvo. On v skutočnosti pracoval s inými silami…

So silami, ktoré sú schopné vniesť do človeka myšlienku, pocit (aj zamilovanosti), či dokonca pohnúť rukou a tak. Bolo to dávno, už si nepamätám veľa konkrétnych vecí, ale hlavné poučenie ostáva:

To, čo nosíme v hlave a srdci, mohlo prísť odinakadiaľ.

Nie je to nič prevratné – starí ľudia kreslili okolo ľudskej hlavy anjela a diabla, ako bojujú o myseľ toho človeka… Ale my sme už zabudli…

Poďme teraz do Biblie:

Efezským 6:10-20 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Čítať ďalej
Posted in Ku modlitbe, Poučenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Modlitby za vládu

Kol 4,2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.
 
Modlitba má byť hlavne miestom ďakovania. Keď Pánu Bohu otĺkame o hlavu: „Čo si nám to dal za európsku vládu, že len vymýšľa zlé reporty!“, môžeme Ho akurát zarmútiť.
Áno, viem… Nikto z nás by nepoužil takéto hrubé slová voči nášmu Pánovi, Otcovi a Stvoriteľovi. Lenže… On stvoril tento svet a pracuje na tom, aby bol čo najlepší. On zasahuje do volieb, aby vládlo to najlepšie, čo sa dá vybrať pre situáciu, aká je v Cirkvi a vo svete. Inak by tu vyzeralo hrozne.
Veď máme okolo seba toľko dobrých vecí. Toľko rokov sme nezažili hrôzy vojny. Nikto nás nezabíja v kostoloch. Nezomierame od hladu…
Prečo tak málo ďakujeme? Potom by Duch Svätý bol bližšie k našim perám, keď prosíme za lepší život… Čítať ďalej
Posted in Ku modlitbe | Tagged , , | Leave a comment

Oblasť spravodlivosti, oblasť rozpustilosti…

Lukáš 15:12n Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A (otec) rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť.

V podobenstve o márnotratnom synovi je opísaná oblasť pri Otcovi. Tam je služba, spravodlivosť, ale aj nekonečná láska.

Existuje ale aj iná oblasť, kde vládne rozpustilosť a vykorysťovanie…

Otec do tej druhej oblasti nezasahoval. Ale jasne svietila Jeho farma pred ľuďmi.

Cirkev by nemala strácať veľa energie so zápasom proti hriešnikom vo svete. Iste – pokiaľ občania hlasujú za zákony proti hriechu, je to dobré. Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Poznáme svojho ducha?

Gal 6:8 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.

Spasenie sme dostali zadarmo. Naozaj – večný život nám daroval Pán Ježiš, keď zaň zaplatil svojou krvou. Ale Biblia kladie ďalšiu otázku: „Ako si ten večný život nezničiť?“

Pravda, neostáva ani bez odpovede: „Rozosievaj duchu, nie telu!“

Ako však rozlíšim medzi telesným a duchovným? Svet nás totiž chce pomýliť aj v týchto veciach. Raz som išiel po meste a počúvam z rozhlasu: „Musíme sa starať o duchovné hodnoty… Napríklad staré kuchárske knihy.“

Kuchárske knihy sú dobrá vec… Ale čisto telesná. Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , | Leave a comment

Boha sa boj

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.“

Kaz 12,13

K novému roku Pána 2014

 

Začína nový rok.

Čo zaželať nám treba?

 

Šťastie?

Áno, áno, ale kde ho hľadať, aby naplnilo celé srdce naše?

My vieme, vďaka Bohu, vieme,

v našom drahom Pánovi nám rastie.

 

Zdravie?

Áno, áno, veď bez neho chradneme i ubúda síl.

Ale kde ho hľadať, aby nás tešilo zdravými byť?

My, vďaka Bohu, vieme,

v našom drahom Pánovi ,

zázračnom Lekárovi ho hľadať smieme.

Čítať ďalej

Posted in Umenie | Tagged , | Leave a comment

Ako vyviesť svet z hriechu?

Istý človek chcel piecť koláč. Tak dal do rúry vajíčka, múku a olej. Piekol dvadsať minút a potom chcel vymiesiť cesto, aby bol postup kompletný. Ale…

V čom spravil chybu? Že nešiel pekne po poriadku. Aj mnohí kresťania najprv rozpália pec – a to pekne do červena. Tvrdo adresujú hriech a hriešnikov. A vznikne z toho iba nestráviteľný, prihorený maglajz…

Aký postup nám teda navrhuje Pán Ježiš? Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Tri prístupy k Vianociam

Prvým ľuďom hovorí svedomie: Potrebuješ byť zachránený!

Potom neskôr prichádza záchrana a potom sa ozve druhá myšlienka od Boha: Chcem zachraňovať cez teba.

No a tretí prístup? Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Vianoc Dar

Narodil sa Pán.

 

V jasliach narodil sa.

Panne Márii zo svätého Ducha.

 

Opustil nebo pre môj veľký hriech,

by v mojom srdci stratenom

mohli skvitnúť kvety Jeho lásky.

 

Milujem Ťa, Pane,

šepotá moje srdce,

ďakujem  za Vianoc  Dar.

 

Zvonia do kostola.

Ako ľahko a sladko je

na duši zachránenej,

krvou Baránkovou obmytej.

 

Emanuel- Boh s nami!

Ako je to  dobre,

že si na veky s nami,

že už nikdy nebudeme sami,

hoc celý svet by nás opustil.

 

Zvonia do kostola.

Ježiš sa narodil na túto zem.

Ježiš sa narodil v srdci mojom.

 

Dana Zubčáková

Posted in Umenie | Tagged , , , | Leave a comment

Nahrávky z Herlian 2013 sú už na webe

Štyri nahrávky sú uverejnené tu.

Otvorte zložku Herlany2013.

O diakonickej práci, otrpení a chorobách.

Posted in Aktuálne, Bleskovky | Tagged , , | Leave a comment

Budem sa modliť…

Lukáš 18:3-8  A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A Pán dodal: Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?

Aj keby ma všetci najmúdrejší ľudia na svete presviedčali, že Pán Boh už neuzdravuje, budem sa riadiť radšej vierou a láskou. Budem prosiť, aby priniesol zdravie – hlavne to duchovné, ale aj telesné, lebo On je aj dobrým Pánom zeme.

Budem otvárať srdce pre ubolených. Budem vnímať ich trápenie – samozrejme nie z vlastných schopností, ale z lásky Ducha Svätého. Čítať ďalej

Posted in Ku modlitbe, Ku podpore, Ku práci | Tagged , , | Leave a comment