MP3 z konferencie si už môžete stiahnuť

Súbory sú uverejnené tu.

V zložke KMoS2016

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Most 2016/2

MoSt – modlitby, zamyslenia, motivácia k duchovnému zápasu a životu s Bohom

Posted in Aktuálne | Leave a comment

Aktuálny MoSt 1/2016

Most_01_2016_web

Posted in Aktuálne | Leave a comment

Konferencia MoS 2016

Prihláška na konferenciu MoS v Prešove.

Konf MoS 2016 – prihlaska

Konf MoS 2016 – prihlaska -Word

Posted in Aktuálne | Leave a comment

Skutočná vojna je neviditeľná…

To, o čom budem písať sa mnohým bude zdať ako rozprávka. Ale kto bol napríklad na školeniach Ignatenka, prijme veci rýchlejšie. Tento okultista síce prekrásne odriekal „Otče náš“, uctil si Máriu, Buddhu a neviem koho ešte… Ale išlo len o pokrytectvo. On v skutočnosti pracoval s inými silami…

So silami, ktoré sú schopné vniesť do človeka myšlienku, pocit (aj zamilovanosti), či dokonca pohnúť rukou a tak. Bolo to dávno, už si nepamätám veľa konkrétnych vecí, ale hlavné poučenie ostáva:

To, čo nosíme v hlave a srdci, mohlo prísť odinakadiaľ.

Nie je to nič prevratné – starí ľudia kreslili okolo ľudskej hlavy anjela a diabla, ako bojujú o myseľ toho človeka… Ale my sme už zabudli…

Poďme teraz do Biblie:

Efezským 6:10-20 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Čítať ďalej
Posted in Ku modlitbe, Poučenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Modlitby za vládu

Kol 4,2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.
 
Modlitba má byť hlavne miestom ďakovania. Keď Pánu Bohu otĺkame o hlavu: „Čo si nám to dal za európsku vládu, že len vymýšľa zlé reporty!“, môžeme Ho akurát zarmútiť.
Áno, viem… Nikto z nás by nepoužil takéto hrubé slová voči nášmu Pánovi, Otcovi a Stvoriteľovi. Lenže… On stvoril tento svet a pracuje na tom, aby bol čo najlepší. On zasahuje do volieb, aby vládlo to najlepšie, čo sa dá vybrať pre situáciu, aká je v Cirkvi a vo svete. Inak by tu vyzeralo hrozne.
Veď máme okolo seba toľko dobrých vecí. Toľko rokov sme nezažili hrôzy vojny. Nikto nás nezabíja v kostoloch. Nezomierame od hladu…
Prečo tak málo ďakujeme? Potom by Duch Svätý bol bližšie k našim perám, keď prosíme za lepší život… Čítať ďalej
Posted in Ku modlitbe | Tagged , , | Leave a comment

Oblasť spravodlivosti, oblasť rozpustilosti…

Lukáš 15:12n Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A (otec) rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť.

V podobenstve o márnotratnom synovi je opísaná oblasť pri Otcovi. Tam je služba, spravodlivosť, ale aj nekonečná láska.

Existuje ale aj iná oblasť, kde vládne rozpustilosť a vykorysťovanie…

Otec do tej druhej oblasti nezasahoval. Ale jasne svietila Jeho farma pred ľuďmi.

Cirkev by nemala strácať veľa energie so zápasom proti hriešnikom vo svete. Iste – pokiaľ občania hlasujú za zákony proti hriechu, je to dobré. Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Poznáme svojho ducha?

Gal 6:8 Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.

Spasenie sme dostali zadarmo. Naozaj – večný život nám daroval Pán Ježiš, keď zaň zaplatil svojou krvou. Ale Biblia kladie ďalšiu otázku: „Ako si ten večný život nezničiť?“

Pravda, neostáva ani bez odpovede: „Rozosievaj duchu, nie telu!“

Ako však rozlíšim medzi telesným a duchovným? Svet nás totiž chce pomýliť aj v týchto veciach. Raz som išiel po meste a počúvam z rozhlasu: „Musíme sa starať o duchovné hodnoty… Napríklad staré kuchárske knihy.“

Kuchárske knihy sú dobrá vec… Ale čisto telesná. Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , | Leave a comment

Boha sa boj

Boha sa boj a Jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.“

Kaz 12,13

K novému roku Pána 2014

 

Začína nový rok.

Čo zaželať nám treba?

 

Šťastie?

Áno, áno, ale kde ho hľadať, aby naplnilo celé srdce naše?

My vieme, vďaka Bohu, vieme,

v našom drahom Pánovi nám rastie.

 

Zdravie?

Áno, áno, veď bez neho chradneme i ubúda síl.

Ale kde ho hľadať, aby nás tešilo zdravými byť?

My, vďaka Bohu, vieme,

v našom drahom Pánovi ,

zázračnom Lekárovi ho hľadať smieme.

Čítať ďalej

Posted in Umenie | Tagged , | Leave a comment

Ako vyviesť svet z hriechu?

Istý človek chcel piecť koláč. Tak dal do rúry vajíčka, múku a olej. Piekol dvadsať minút a potom chcel vymiesiť cesto, aby bol postup kompletný. Ale…

V čom spravil chybu? Že nešiel pekne po poriadku. Aj mnohí kresťania najprv rozpália pec – a to pekne do červena. Tvrdo adresujú hriech a hriešnikov. A vznikne z toho iba nestráviteľný, prihorený maglajz…

Aký postup nám teda navrhuje Pán Ježiš? Čítať ďalej

Posted in Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment