Modlite sa za politikov. Za všetkých…

Aj za tých, ktorých považujem za nepriateľov? Aj za tých, o ktorých si myslím, že ma prenasledujú? Za tých, čo sa mi protivia?

Mt 5,44 (Pán Ježiš povedal:) Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia;

Áno, Pán Ježiš nás práve k tomuto vyzýva. A Písmo ešte pridáva:

1Tim: 1n napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.

A aj rozumom vidíme, že je to pravda. Keď ju zabúdame, spoločnosť sa rúca. Dezorientovaní ľudia šíria vírus po námestiach a myslia si, že konajú dobro, keď bezhlavo nadávajú na vládu.

Vládu samozrejme možno napomínať. Ale človek potrebuje veľmi dôsledne skúmať fakty, aby to mohol urobiť. Musí sa naučiť rozumieť štátu, ako funguje a to sú náročné veci.

Vzdelávajme sa preto, aby nás nikto neoklamal, vyjadrujme sa len k veciam, ktorým hlbšie rozumieme.

A hlavne sa modlime, lebo to zmení Slovensko „, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.

This entry was posted in Nezaradené and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *