Category Archives: Ku modlitbe

Aby sme modlitbou nerozosiali nešťastie

Som presvedčený, že každý kresťan, čo číta Bibliu pozná Božie zasľúbenie: „Dám vám všetko, o čo budete prosiť.“ Život nás však učí niečo iné. Málo našich prosieb sa vyplní. Je Biblia chybná, alebo my zabúdame čítať všetko, čo je v … Continue reading

Posted in Ku modlitbe, Poučenia | Tagged , | Leave a comment

Voľby sa blížia

Jakub 4:17  A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech. Sú kresťania, ktorí odmietajú voliť, lebo podľa nich je politika zlá, prípadne, že nepatrí do dosť duchovnej oblasti. Pravdou však je, že politika je v jadre veľmi dobrá … Continue reading

Posted in Ku modlitbe, Poučenia | Tagged , , , | 1 Comment

Kto nemiluje Krista…

1 Korintským 16:22  Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Tento verš som určite čítal už niekoľko krát. Ale až posledne sa mi zaryl do pamäte. Osobne mám omnoho radšej výzvy ku dobrorečeniu, ako je táto: 1 Peter 3:9  Neodplácajte … Continue reading

Posted in Ku evanjelizácii, Ku modlitbe | Tagged , , , | 1 Comment

Pohotovosť k Evanjeliu

Efezským 6:15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. 18  V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých 19  aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím … Continue reading

Posted in Ku modlitbe, Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Modlitby počas Majstrovstiev sveta

1 Tesalonickým 5:16-21  Stále sa radujte,  neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Televíziu pozerám len veľmi zriedka. Viem však, že zo … Continue reading

Posted in Ku modlitbe | Tagged , , | Leave a comment

Vianoce

Viete, čo robil Pán Ježiš ako prvé? Zápasil v maštali s mikróbmi a chladom. A potom zápasil s chladom ľudských sŕdc vedených prázdnym a zdeformovaným náboženstvom. Odišiel zo svojho neba. Odišiel sem na zem. Do boja. Do vojny o život. … Continue reading

Posted in Ku modlitbe, Ku podpore, Poučenia | Tagged , , , | Leave a comment

Ako sa modliť za neveriacich

  Advent a Vianoce sú zvláštny čas.  Ľudia sú akýsi citlivejší a otvorenejší duchovným veciam, viac premýšľajú o hodnotách a zmysle života. dúfam že nie som príliš naivný. Naša zodpovednosť a služba v tomto období je jednoznačná – zápasiť pred Pánom za ich životy, aby ich … Continue reading

Posted in Ku modlitbe | Leave a comment

Deň modlitieb za pokoj v Jeruzaleme

Žalmy 122:6nn  Proste o pokoj pre Jeruzalem: Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú!7  Nech je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch!8  Kvôli svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe!   5. október je dňom, keď sa … Continue reading

Posted in Ku modlitbe | Leave a comment

Za Indiu

Milí modlitební strážci, v Indii se v těchto dnech vystupňovaly protikřesťanské akce, jako nikdy předtím. Tělo Kristovo tam trpí drastickým pronásledováním. Hinduističtí aktivisté už zabili asi 100 pastorů a věřících. Pronásledování začalo 23. srpna, kdy bylo zabito pět hinduistických kněží teroristickou skupinou … Continue reading

Posted in Ku modlitbe | Leave a comment

Prenasledovanie kresťanov stúpa

2 Timoteovi 3:12  A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní,  Na stránkach CSI – kresťanskej solidarity sa môžeme dočítať, že až cca. 200 miliónov kresťanov vo svete je vystavených prenasledovaniu. 75% ľudí prenasledovaných za vieru sú … Continue reading

Posted in Ku modlitbe | Leave a comment