Skutočná vojna je neviditeľná…

To, o čom budem písať sa mnohým bude zdať ako rozprávka. Ale kto bol napríklad na školeniach Ignatenka, prijme veci rýchlejšie. Tento okultista síce prekrásne odriekal „Otče náš“, uctil si Máriu, Buddhu a neviem koho ešte… Ale išlo len o pokrytectvo. On v skutočnosti pracoval s inými silami…

So silami, ktoré sú schopné vniesť do človeka myšlienku, pocit (aj zamilovanosti), či dokonca pohnúť rukou a tak. Bolo to dávno, už si nepamätám veľa konkrétnych vecí, ale hlavné poučenie ostáva:

To, čo nosíme v hlave a srdci, mohlo prísť odinakadiaľ.

Nie je to nič prevratné – starí ľudia kreslili okolo ľudskej hlavy anjela a diabla, ako bojujú o myseľ toho človeka… Ale my sme už zabudli…

Poďme teraz do Biblie:

Efezským 6:10-20 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.
Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia,pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť.
Jeden múdry človek povedal: Kresťania sa radi nechajú učičíkať, že na nich a ich rodinu Satan neútočí. V skutočnosti práve rodiny kresťanov sú v čiernych kruhoch terča. A rodiny kazateľov presne v strede.
Len si to predstavte: Rodičia idú do kostola a zatiaľ na ich dieťa útočí démon. Vnáša mu do hlavy: „Nikto ťa nemá rád, všetci tebou pohŕdajú, musíš sa zabiť…“
To sú typické šípy Nešľachetníka…
Ak ešte nemáte zažitý tvrdý modlitebný zápas za deti – či už svoje, alebo v meste, či národe a svete, myslite na zákernosť a moc Satana!
Musím vyznať, že aj ja som to dosť zanedbával a ani teraz nebojujem dosť intenzívne. Ten Zlý mi dokáže často odpútať pozornosť. Preto treba žiť aj modlitbou:
Duchu Svätý, veď ma. Keď zabúdam bojovať, pripomínaj sa mi a odstraňuje prekážky, ktoré kladie ten Zlý. Oslobodzuj ma z osídiel a uč používať Božiu zbroj. Amen.
Tiež prosme za druhých modlitebníkov, aby boli vedení k zápasu o deti a celkovo o ľudí, ktorí sú pod útokom toho zlého.
This entry was posted in Ku modlitbe, Poučenia and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *