Modlitba za dážď

Zamysleli ste sa už nad tým, ako Dávid písal žalmy? Sú dobrým prikladom modlitieb. Niektoré z nich sú lamenty. Človek je niekedy naozaj smutný z toho, čo sa deje naokolo. Teraz nás určite bolí pohľad na vysušenú trávu. Neviem, ako inde na Slovensku, ale tu nepršalo ani tento týždeň, hoci predpovede boli mokrejšie…

Žalmisti sa netajili smútkom, ale neostali pri ňom. Taký lament začal oslovením Boha. Kde inde si má človek vyliať svoju bolesť a hľadať útočisko? Až potom prišla na rad ponosa. Ale nie bezuzdná kritika, ktorá valí horké slová ako lavínu a stelesňuje bezmocnosť spojenú s neverou. Ale my veríme v mocného Boha. Jemu adresujeme žiadosť. A hneď za tým vyjadríme dôveru. No a čím iným by sme mohli skončiť, ako chválou?

Nehovorím, že Boha donútime konať, keď sa modlitba podobá na žalm, ale skúsme sa občas inšpirovať biblickými príhovorcami a veľa sa naučíme. Tu je aj príklad – modlitba za dážď nielen do zeme, ale aj duchovný dážď oživenia:

ProsbaZaDazd

Oslovenie

Ó, Pane, Ty vidíš príliš vysoké teploty a nízke zrážky. Vidíš, ako ľudia trpia a zvieratá tiež. Ty vidíš uschnutú trávu a zvädnuté kvety.

Viem, že práve hriech je prvou príčinou a Ty si spravodlivý. Duchovná suchota a srdcia rozpálené hriechom sú tiež problém, čo kvár našu zem a spôsobuje nám utrpenie.

Rímskym 8:19  Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. 20  Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, 21  že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích.

Synov hriechu je stále viac, ako synov Božích a Cirkev je na ústupe.

Ponosa

Dokedy budú ešte vädnúť telá aj duše? Dokedy budeme čakať na prebudenie?

Dokedy budú ľudia zabúdať, že Boh je darcom dažďa.

Dokedy ich nepremôžeš svojou láskou a mocou Ducha, aby spoznali hriech?

Dokedy budú spravodliví trpieť výsmech od vyznavačov hriechu?

Jeremiáš 5:23  Ale ľud tento má odbojné a vzdorovité srdce; odvrátili sa a odišli. 24  Nikdy si nepomyslia: Bojme sa Hospodina, svojho Boha, ktorý v pravý čas dáva pŕšku, jesenný i jarný dážď, zachováva nám týždne určené na žatvu. 25  Vaše viny toto narušili a vaše hriechy vás pripravili o blaho.

Žiadosť

Izaiáš 55:10  Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb,

11  tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

12  Vskutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú; vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať.

Prosíme posielaj svoje slovo. Apeluj na duše ľudí. Prosím, posielaj pracovníkov do žatvy, aby ponúkali Evanjelium tým najlepším spôsobom. Prosím, očisťuj kazateľov, nech prinášajú čisté Slovo od Teba, nielen vlastné výmysly, nielen politickú propagandu, nielen znetvorené dogmy.

Posielaj aj fyzický dážď, nech sa príroda oživí a dáva nám radosť z Teba.

Ján 7:38  Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.

Prosíme, dávaj nám čistú vieru, bez ktorej sme prázdni, falošní a suchí. Dávaj, nech cez nás Duch Svätý pôsobí a posilňuje ostatných.

Jakub 5:17  Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. 18  A zase sa modlil, a nebo dalo dážď a zem vydala úrodu.

19  Bratia moji, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy, a iný ho obráti, 20  vedzte, že kto obráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. Amen.

Prosíme prebúdzaj a povzbudzuj cirkev, aby podľa vzoru Eliáša, čo karhal kráľa Achaba, hľadala zblúdených a privádzala ich ku pravde.

Prosíme, dotýkaj sa všetkých nás strápených suchom a páľavou v duchu aj na zemi.

Dôvera

Abakuk 3:17  Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. 18  Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. 19  Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny.

My ti dôverujeme, nech sa deje čokoľvek.

Joel 2:21  Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec.

22  Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa zazelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figovník a vinič vydá bohatú úrodu.

23  Deti Siona, jasajte; tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako prv.

Chvála

Žalmy 147:7  Spievajte vďaku Hospodinovi, ospevujte na citare nášho Boha,8  ktorý oblakmi zahaľuje nebesá a pripravuje dážď, rásť dáva tráve po vrchoch.9  On dáva pokrm dobytku a mladým krkavcom, čo krákaním žiadajú.

Ďakujem Ti už teraz, ó Bože za Tvoju starostlivosť o Zem, lebo bez Teba by určite už nebola, vlastne by nebola vôbec. Ďakujeme, že počúvaš naše prosby a môžeme dôverovať, že urobíš to, čo je najlepšie.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Aktuálne, Ku modlitbe, Poučenia and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Modlitba za dážď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *