O slobode

Galatským 5:17  Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli.

Dnes sa veľa hovorí o slobode človeka. Je to dobré. Rozumieme však, čo je človek? Naozaj. Čo je človek?

Tu by sme mohli napísať hrubú knihu, ale ja sa uspokojím s dvoma slovíčkami:

Láska a sebectvo.

V nás je naozaj láska, ktorá sa túži vydať druhým a sebectvo, ktoré túži postaviť druhých pod seba.

V láske je pravda a citlivé (čisté) svedomie. Lebo Boh je láska, aj pravda. On je prítomný, kde je skutočná láska.

Na druhej strane – sebectvo je klamlivé a zlodejské. Rado si dokonca ukradne meno lásky. Potom ktosi múdry vypozoroval: „Pozemská láska je vraj len neodolateľná túžba ovládať a vlastniť druhého človeka.“ Ale to nehovoril o skutočnej láske. Hovoril o „tomto svete“, ktorý je ovládaný zlodejom, klamárom a vrahom.

Láska je Boží obraz, kým sebectvo je hriech – pokazenie Božieho diela.

Všimnite si, že keď je človek lenivý, jeho sebectvo oddychuje, ale jeho svedomie trpí a namáha sa najviac. Jeho láska vtedy neodpočíva, ale napína všetky sily.

Naopak – keď konám dobré veci, telo sa síce namáha, ale svedomie (duch, láska) oddychuje, lebo sa má dobre, je tam, kde  patrí, kde je doma a kde nie je pod útokom nepriateľa.

Keď Pán Ježiš povedal: „Dám vám odpočinutie“, On určite myslel na ducha. Na strápené svedomie, ktoré je namáhané neustálymi útokmi hriechu. Ono získa odpočinutie v Ňom.

V Pánovi pánov, ktorý víťazí nad hriechom a vedie nás po cestách lásky, kde s ľahkosťou a radosťou konáme dobré veci.

Dnešná kultúra je tak zameraná na sebectvo, že mnohí ľudia majú úplne ubité svedomie. Potom nechápu Ježišovo posolstvo správne. Poznajú len telo, lebo ich duch sa neznovuzrodil – nezrodil z Boha, ktorý je láskou. Potom odpočinutie je pre nich iba lenivosťou a povoľovaním žiadostí…

Rímskym 6:11-13  Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.  Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam.  Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti.

This entry was posted in Poučenia and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *