Vianoce služobníka

Matúš 20:28  Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.

Vianoce sú sviatkom pokoja pre mnohých ľudí. Väčšina si ich pamätá ako kľud, odpočinok a sladké chvíle podfarbené peknými obrázkami – zatiaľ ešte s biblickou tematikou.

Napísal som „zatiaľ ešte“, lebo v USA a Západnej Európe už Ježiša z Vianoc vytláčajú…

Som však rád, že tu ešte má miesto, aby priniesol pokoj zlomeným ľuďom, zlomeným trstinám, ktoré On nedolamuje.

Matúš 12:20  Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu.

Nezabúdajme však, že nie sme len pacientmi, ale aj pomocníkmi najväčšieho Lekára! Ak sa naše zlomeniny na duši zrástli, dávajme ich do služby nášho Pána, aby mohlo byť čo najviac zachránených.

Ako On neprišiel, aby Mu slúžili, ani my neostaňme pri konzumácii sviatočnej pohody, ale rozmýšľajme, kto potrebuje podoprieť, kto nasýtiť, kto je zrelý na zvesť vedúcu ku pokániu a spáse…

Ako On dal dušu za výkupné, aj my si nechajme lámať srdcia vo vrúcnej modlitbe, ktorá nielen prosí, ale aj sa pýta, kde ísť a čo obetovať, aby druhí mali večný život.

Prajem Vianoce plné požehnania. Toho prijatého, aj poskytnutého, lebo Pán stvorenia rád dáva tým, čo sa radi dávajú.

This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *