Vianoce – nemusíš byť sám

Perla Vianoc. Ježiš. Emanuel – Pán s nami.

Ľudia kupujú darčeky, aby mohli obdarovať tých, ktorých majú radi. Domovy rozvoniavajú cukrovinkami, koláčmi, medovníkmi už aj tri týždne dopredu . gazdinky upratujú, plánujú štedrovečerné menu, tešia sa na stretnutie s rodinou. A všetci veriaci sa duchovne pripravujú na precítenie takej veľkolepej udalosti, ako je narodenie Božieho Syna.

Nie v každej domácnosti budú všetci spolu pri štedrovečernom stole. Ktosi je v zahraničí, iný zas v práci…Najťažšie však je tam, kde milovaný člen rodiny už nie je, už nikdy nesadne k vianočnému stolu. Možno bol veľmi chorý, možno umrel tragicky, bôľ sa nesie ťažko. A predsa Vianoce nesú radostnú zvesť do každého domova, ku každému stolu, zvesť o narodení nášho vzácneho Spasiteľa, Ježiša Krista.

Perla Vianoc a Perla každého veriaceho srdca.

Už nikdy nemusíš byť sám. 

Už nikdy nemusíš zúfať. Už nikdy nemusíš pociťovať beznádej a úzkosť. On, Perla Vianoc, tvoj Ježiš, prišiel, aby sme život mali a hojne mali.
On, Perla Vianoc, náš Emanuel je tu a chce byť vždy a všade s každým, kto s Ním poctivo ráta v čase i nečase. S každým, kto Ho chce úprimne milovať celým svojím srdcom, dušou i mysľou.

Chváľme a oslavujme nášho Hospodina,
Dar Vianoc je Jeho dielo
Chváľme a slávme Hospodina,
Velebme Jeho sväté meno.

A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ Sk.4,12

 

Požehnané Vianoce Vám, milí bratia a sestry, želá Dana Zubčáková

This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *