Prehlasovať Boha?!

Matúš 18:19  A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20  Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. 21  Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa Ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem razy?

Je Boh demokratom? Funguje spoločná modlitba snáď tak, že sa dvaja, traja dohodnú a  potom dôjde ku akémusi "hlasovaniu": "Máme viac hlasov, ako jediný Stvoriteľ, preto sa stane, ako sme sa rozhodli!"

Nie, určite nie. Pán nad všetkým je "majoritný akcionár" – vlstní dokonca 100% a tak prehlasuje aj miliardu. Peter to pochopil, keď sa spýtal: "keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť?"

 

 Každý z nás padá do hriechu a tak ubližuje. Každému ubližujú aj v cirkvi. Môžeme sa ku tomu postaviť z pozície "tela", teda ako divé zviera, ktoré sa chce pomstiť, ak nemá príliš veľký strach.

Ale môžeme ísť v Duchu Toho, čo odpúšťa. V druhom prípade budeme podriadení Bohu, lebo sme Mu odovzdali pod vládu vlastné srdce, aby v ňom vytvoril odpustenie. A vydané srdce má tie správne túžby. A dobrý Boh správne túžby zaiste naplní!

This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *