Neklamme Boha

Matúš 6:9-14  Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!  Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!  Chlieb náš každodenný daj nám dnes!  A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!  I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.  Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský;

Pán Ježiš Kristus raz povedal, že budeme súdení za každé prázdne slovo. Myslím, že sa to nevzťahuje na priateľské rozhovory, kde máme radosť z konverzácie. Tie sú plné lásky. Ale koľko prázdnych slov sme dali do modlitieb? Obzvlášť do Modlitby Pánovej – "Otčenáša"?

Neodsudzujem spoločné modlitby v kostole – naopak, považujem ich za potrebné. Ale ak sú modlitbami. Ak do nich dávame srdce. Ak si ich pamätáme aj v podelok, či dokonca v piatok…

Modlitba Pánova totiž obsahuje sľuby a tie treba plniť.  "Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi" znamená, že nechcem klásť svoju vôľu nad Božiu. Že chcem žiť, ako On chce.

Príď kráľovstvo Tvoje je zasa sľubom vernosti poddaného voči panovníkovi.

Čo teda robiť, aby naše slové neboli len klamstvom a prázdnym sľubom? Pamätajme, čo sme povedali v kostole, alebo večer a podriaďme tomu život. Spoznávajme Boží zákon, ktorý znie:

Lukáš 10:27  On odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.

Milovať znamená mať vzťah. Dobrý vzťah a budovať ho. Musíme sa zbližovať zo Stvoriteľom a to až potiaľ, že vstúpi do srdca a naplní ho. Hlavne svojou láskou.

Len s Kristovou láskou v duši vieme milovať Boha, ktorého nevidíme a niektorých blížnych napriek tomu, že ich vidíme. Niektorých by sme totiž radšej nevideli… Ako farizeji nezniesli pohľad na hriešnikov a colníkov, ktorí stolovali s Ježišom…

Takže tak. Pozor na prázdne slová, lebo tie vychádzajú z prázdneho srdca. Radšej buďme naplnení Duchom, ako radí Biblia.

Efezským 5:18  A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.
This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *