Nestrachujme sa

A hľa, ja som sa vami po všetky dni až do konca sveta Mt.28,20

S týmto vzácnym zasľúbením vchádzajme do nového roka, pevní vo viere, milí bratia a sestry. Kríza, neistota práce … To všetko tu už bolo v rôznych obmenách. Naši predkovia prechádzali i horšími skúškami. Pre meno Ježiš boli hádzaní levom, mučení v žalároch. Ani teraz tomu nie je inak. Sú krajiny, napríklad Severná Kórea, moslimské krajiny…, kde kresťania prežívajú nebezpečné chvíle a už len čítanie Biblie je dôvodom k väzbe, ba i k strate života. Aj Ježišovi učeníci prechádzali ťažkosťami, a preto ich Pán Ježiš povzbudzoval:“ Nech sa nestrachuje vaše srdce.“

A tieto slová hovorí náš Pán na prahu nového roka i nám všetkým: „Nebojte sa, Ja som väčší ako čokoľvek , Ja mám nepredstaviteľnú moc a môžem zmeniť úplne všetko, Ja mám i veľké srdce lásky, také veľké, že sa doňho vmestí každý človek.“ Preto i my, nedovoľme úzkostiam, stresom, strachu, aby nás ovládli, lebo toto sú zbrane diabla, aby nás ochromil, aby narušil našu vieru, aby nás odstavil ako mocných svedkov evanjelia Ježiša Krista.
 
V Bohu sme my kresťania najsilnejší, v Bohu nás nikto a nič nepremôže, ani diabol. V Bohu máme vždy nádej a riešenie pre naše životy. Preto nehľadajme vo svete šťastie, lásku, pokoj, tam nájdeme len márnosti sveta a prázdno v duši a zranenia srdca. O tieto Božie dobroty prosme nášho Pána a On nám nadelí tak veľa, že budeme z nich rozdávať a nikdy nám neubudne. Nezabudnime ani v tomto roku na naše najdôležitejšie poslanie- byť svedkami Krista až do posledných končín zeme.
 
Držme sa svojho Pána vždy s vierou a odmena bude vzácna: „Prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som Ja aj vy boli" / Ján 14,3/. „Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nmech rodí spásu, Nech spolu s ňou raší spravodlivosť, Ja Hospodin som to stvoril“ Iz.45,8 Požehnaný nový rok vo viere a láske Kristovej Vám, Vašim rodinám i celej cirkvi želá
 
Dana Zubčáková
This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *