Dostanete… s prenasledovaním

Marek 10:30  žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.
 
Dnes je Štefana. Pre svet deň zábavy, ale ako je to s kresťanmi? Štefan bol mučeníkom. Akosi do radostnej atmosféry preniká utrpenie a prenasledovanie. Ale preníká celkom v súlade s Bibliou –  najprv čítame o daroch – dostaneme "sto razy toľko, ako by sme obetovali", ale v zápätí: "aj keď s prenasledovaním"
 
Prenasledovanie, utrpenie a Božie dary sú nerozlučne späté. Kto sa modlí len preto, aby si vylepšil život, stroskotá. Snáď niečo bude vypočuté, aby Boh ukázal, aký má o každého človeka záujem. Ale ak chceme život plný Božej pomoci, musíme sa otvoriť aj tej druhej stránke.

Totiž odvahe znášať aj protivenstvá, znášať straty a prenasledovanie.
 
Nejde však o nejaké nezmyselné sebatýranie, ktoré by Boh vyžadoval z akejsi chorej túžby. Nie. Ide o ro, aby sme šírili Jeho kráľovstvo lásky. A láska je akosi bezbranná. Víťazí odpustením. Víťazí tak, že násilníka začne trápiť svedomie, to ho zlomí a tak dá priestor Bohu, aby pracoval na jeho srdci.
 
Pravda, sú aj takí, čo si vedia zdôvodniť svoje násilie: 
 
Ján 16:2  Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži.  A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa.
 
a teda nezareagujú svedomím na utrpenie Božích detí. Škoda. Hlavne pre nich…
 
My si však musíme vstúpiť do vnútra. Tam by mal byť živý duch, ktorý nielen očakáva naplnenie modlitby, ale aj nachádza zmysel života v utrpení, ktoré je múdre a podľa Božej vôle. Ak nie je, prosme Boha, aby oživil naše vnútro.
 
Ak náš duch žije, prosme o posilnenie a  nasýtenie, nech skrze nás Boh dokáže veľa dobrého vykonať.
This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *