Námety na modlitby 500 dní do výročia reformácie – September / Október

Námety September

BÁZEŇ pred Hospodinom

 pozývame do času spoločných modlitieb, kde sa všetci môžeme zjednotiť a volať K otcovi nebeskému – každý deň od 21.00 /dĺžka modlitieb je idnividuálna/

 „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak.“Ž.111,10

 spoločné námety v mesiaci September

námety na týždeň 1.9-4.9.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • nech máme v prvom rade „bázeň pred Hospodinom“, nech vieme, že odtiaľ pochádza každá múdrosť – Prísl.1,7; Prísl.3,1-7
 • za nový školský rok 2016/2017
 • za požehnanie, múdrosť a Božie vedie pre učiteľov, katechetov, pedagógov, farárov, aby neučili len „náboženstvo“, ale viedli deti a mládež k viere a poznaniu Pána Ježiša Krista
 • vlastný námet:

 

1.9.2016 – Jeremiáš 3,1-10      (Muránska Dlhá Lúka (Ge)

2.9.2016 – Jeremiáš 3,21-4,4   (Myjava (My)

3.9.2016 – Jeremiáš 6,9-23     (Mýto pod Ďumbierom (Zv)

 1. nedeľa po Svätej Trojici

4.9.2016 – 1.Petra 5,5c-11      (Rómska misia)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

námety na týždeň 5-11.9.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • nech máme túžbu po Bohu, po Jeho blízkosti a dotyku – Žalm 42; J.7,37-38
 • za požehnanie, múdrosť a Božie vedie pre učiteľov, katechetov, pedagógov, farárov, aby neučili len „náboženstvo“, ale viedli deti a mládež k viere a poznaniu Pána Ježiša Krista
 • za naše deti, nech majú otvorené srdce pre Boží dotyk, nech hľadajú pravdu iba v Bohu a Jeho slove
 • vlastný námet:

 

5.9.2016 – Jeremiáš 7,1-15 (Nandraž (Ge))

6.9.2016 – Jeremiáš 7,16-28     (Necpaly (Tu))

7.9.2016 – Jeremiáš 9,22-23 (Neded (Dn))

8.9.2016 – Jeremiáš 12,1-6 (Nemcovce (Šz))

9.9.2016 – Jeremiáš 13,1-11 (Nesvady (Dn))

10.9.2016 – Marek 7,1-23    (Nitra (Dn))

 1. nedeľa po Svätej Trojici

11.9.2016 – 2.Timoteovi 1,7-10 (Slovenské evanjelizačné stredisko)

 

námety na týždeň 12-18.9.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • nech sme ako deti – čistí, úprimní, pokorní a úplne dôverujeme Pánovi – Mat.18,1-4; Mk.9,33-37
 • za naše materské cirkevné škôlky, aby bol v detských srdciach položený dobrý základ evanjelia, nech majú deti múdre a milujúce učiteľky, atmosféru prijatia a lásky
 • za rodičov malých detí, nech sú dobrým vzorom v živote, zbožnosti, nech milujú svoje deti bez podmienok, úprimne a nezištne, nech vytvárajú v domácnostiach atmosféru „Božieho kráľovstva“
 • vlastný námet:

 

12.9.2016 – Jeremiáš 15,10-21 (Nitrianska Streda (Po))

13.9.2016 – Jeremiáš 16,1-13   (Nové Mesto nad Váhom (Po))

14.9.2016 – Jeremiáš 18,1-12 (Nové Sady (Dn))

15.9.2016 – Jeremiáš 19,1-13 (Nové Zámky (Dn))

16.9.2016 – Jeremiáš 20,7-18 (Obišovce (Ko))

17.9.2016 – Jeremiáš 21,1-14 (Očová (Zv))

 1. nedeľa po Svätej Trojici

18.9.2016 – Rímskym 10,9-17(18) (Slovenská biblická spoločnosť)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

námety na týždeň 19-25.9.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • nech Božie dary nezatienia a nenahradia Darcu – Lk.14,15-24. Keď Ježiš popisuje, čo nám bráni na hostine Jeho lásky, nehovorí o satanovom zle, ale o poli, voloch a ženách.
 • za naše evanjelické základné školy, aby sme našich žiakov viedli správnym smerom a učili ich od malička, že pravá múdrosť je „bázeň a úcta pred Hospodinom“
 • Nech Pán odkrýva neprajnosť, závisť a diabolské túžby medzi duchovenstvom, lebo je tam veľa zla, pokrytectva a moci zlého
 • vlastný námet:

 

19.9.2016 – Jeremiáš 23,1-8 (Ochtiná (Ge))

20.9.2016 – Jeremiáš 25,1-14 (Opiná (Ko))

21.9.2016 – Jeremiáš 26,1-19 (Ostrá Lúka (Zv))

22.9.2016 – Jeremiáš 28,1-17 (Ozdin (No))

23.9.2016 – Jeremiáš 29,1-14 (Ožďany (Ri))

24.9.2016 – Jeremiáš 30,1-3; 31,1-14 (Padarovce (Ri))

 1. nedeľa po Svätej Trojici

25.9.2016 – Rímskym 14,17-19 (Spoločenstvo evanjelickej mládeže)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

námety na týždeň 26.9.-2.10.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • aby sme boli napojení na „vínny kmeň“ Pána Ježiša každý deň a uvedomovali si svoju závislosť – J.15,1-7
 • nájdime si každý deň dôvod chváliť a vyvyšovať Božie meno v tom, čo prežívame
 • za naše evanjelické stredné školy a gymnáziá, aby to boli „misijné polia“, kde budú študenti konfrontovaní s mocou živého Boha, Jeho láskou, milosťou a odpustením, a nie s neosobným náboženstvom, nefunkčnými formami, pokrytectvom a falošnosťou učiteľov, ktorí si hovoria kresťania a žijú ako pohania. Nech sa srdcia študentov ešte viac nezatvrdia ale naopak, sú zmenené Božím dotykom
 • vlastný námet:

 

26.9.2016 – Jeremiáš 31,18-20.31-37 (Párnica (Lo))

27.9.2016 – Jeremiáš 36,1-19 (Partizánska Ľupča (Lo))

28.9.2016 – Jeremiáš 36,20-32 (Partizánske (Po))

29.9.2016 – Jeremiáš 37,1-21 (Pezinok (Ba))

30.9.2016 – Jeremiáš 38,1-13 (Grinava (Ba))

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

Námety Október

Poslanie nášho života

 

pozývame do času spoločných modlitieb, kde sa všetci môžeme zjednotiť a volať K otcovi nebeskému – každý deň od 21.00 /dĺžka modlitieb je idnividuálna/

 

„Hospodin má záľubu v tých, čo sa Ho boja, čo dôverujú v Jeho milosť.“Žalm 147,11

 

spoločné námety v mesiaci Október

 

námety na týždeň 1.10-2.10.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • Premýšľajme, či vieme, aký konkrétny zámer má Boh s našim životom – Mt.25,14-30
 • za nový školský rok 2016/2017
 • Reformujme svoj život a potom Pán reformuje naše okolie – Rim.12,1-2
 • vlastný námet:

 

1.10.2016 – Jeremiáš 38,14-28 (Piešťany (Ba))

 1. nedeľa po Svätej Trojici

2.10.2016 – 2.Korintským 9,6-15 (Spoločenstvo evanjelických žien)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

námety na týždeň 3-9.10.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • Máme určité konkrétne poslanie, hľadajme Božiu vôľu pre náš život – J.17,18
 • Za jasné vedenie Duchom Svätým pre môj život a smerovanie. Za poslušnosť Božej vôli a Božiemu slovu
 • za naše deti, nech majú otvorené srdce pre Boží dotyk, nech hľadajú pravdu iba v Bohu a Jeho slove
 • vlastný námet:

 

3.10.2016 – Jeremiáš 39,1-18 (Plavé Vozokany (Dn))

4.10.2016 – Jeremiáš 40,1-16  (Pliešovce (Ho))

5.10.2016 – Jeremiáš 41,1-18 (Podlužany (Po))

6.10.2016 – Jeremiáš 42,1-22  (Podolínec (Ta))

7.10.2016 – Jeremiáš 43,1-13 (Pohronský Ruskov (Dn))

8.10.2016 – Jeremiáš 44,1-14 (Polichno (No))

 1. nedeľa po Svätej Trojici

9.10.2016 – 1.Tesalonickým 4,1-8 (Šarišsko-Zemplínsky seniorát)

 

námety na týždeň 10-16.10.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • Vieme, že sme vyslaní do sveta okolo nás ako Boží ľud? – Sk.20,24
 • za neveriacich ľudí v našom okolí, aby im Duch Svätý otvoril srdcia pre Božie slovo a pre Božiu pravdu.
 • Premýšľajme nad Slovom – 2Kor.5,18-20
 • vlastný námet:

 

10.10.2016 – Jeremiáš 44,15-30 Poltár (No))

11.10.2016 – Jeremiáš 45,1-5  (Pondelok – Hrnčiarska Ves (No)

12.10.2016 – Žalospevy 1,1-11.17-22   (Poníky (Zv)))

13.10.2016 – Žalospevy 3,1-33 (Poprad (Ta)))

14.10.2016 – Žalospevy 3,34-66  (Poprad – Matejovce (Ta)

15.10.2016 – Žalospevy 5,1-22 (Poprad – Veľká (Ta)

 1. nedeľa po Svätej Trojici

16.10.2016 – Efezským 6,10-17) (Tatranský seniorát)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

námety na týždeň 17-23.10.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • 1.8 – sme misionári – a našou základnou úlohou je niesť evanjelium o Ježišovi Kristovi
 • aby nám Pán odhalil, kde sme ako cirkev aj ako jednotlivci odbočili od reformačných zásad a učenia
 • Nech Pán odkrýva neprajnosť, závisť a diabolské túžby medzi duchovenstvom, lebo je tam veľa zla, pokrytectva a moci zlého
 • aby nás Pán pretavil ako striebro, nech je z našich životov odstránená „struska“ hriechu a zla
 • vlastný námet:

 

17.10.2016 – 2.Korintským 1,1-11  (Považská Bystrica (Tu)))

18.10.2016 – 2.Korintským 1,12-24   (Pozdišovce (Šz)

19.10.2016 – 2.Korintským 2,1-11  (Pôtor (No)))

20.10.2016 – 2.Korintským 2,12-17   (Praha (Cz)

21.10.2016 – 2.Korintským 3,1-11  Prenčov (Ho)

22.10.2016 – 2.Korintským 3,12-18  (Prešov (Šz)))

 1. nedeľa po Svätej Trojici

23.10.2016 – Filipským 1,3-11  (Gemerský seniorát)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

námety na týždeň 24.10.-30.10.2016

študujme Písmo modlime sa :

 • nech máme nové srdcia, nie kamenné, ale mäsité – Ez.11, 19-20
 • aby sme dokázali Bohu úplne dôverovať a žiť „jedine vierou“
 • aby sme sa ponorili do hĺbky Božieho slova – „jedine Písmo“
 • aby sme neustále ďakovali Bohu za nakonečnú milosť ktorú nám dal vo svojom Synovi – „jedine milosťou“
 • aby na našom živote bol zjavný život a charakter Ježiša Krista – „jedine Kristus“
 • vlastný námet:

 

24.10.2016 – 2.Korintským 4,1-6  (Pribelce (No)

25.10.2016 – 2.Korintským 4,7-18 (Pribeta (Dn)

26.10.2016 – 2.Korintským 5,1-10  (Pribovce (Tu)))

27.10.2016 – 2.Korintským 5,11-15  (Pribylina (Lo))

28.10.2016 – 2.Korintským 5,16-21  (Prietrž (My)

29.10.2016 – 2.Korintským 6,1-10  (Púchov (Tu)

 1. nedeľa po Svätej Trojici

30.10.2016 Filipským 3,17(18-19)20-21 (Turčiansky seniorát)

 • nech je Božie slovo kázané v moci, pravde a Duchu Svätom

 

Otázky, námety, doplnenia, vylepšenia, komentáre prosím adresovať na stano.kocka@gmail.com alebo na t.č. 0904 803 892. Nech Božie požehnanie a Božia dobrota naplní váš život a celý váš príbytok. /2Tim.1,12; Joz.24,15/

                                                                               váš v Kristu Stanislav Kocka – vedúci MoS

 

This entry was posted in Aktuálne. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *