Pohotovosť k Evanjeliu

Efezským 6:15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.
18  V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých 19  aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia,

Snáď poznáte tieto biblické múdrosti, ktoré nás učia, ako odolať v zlý deň (verš 13). Hovorí sa, že kresťan, ktorý nezachraňuje druhých, bude musieť byť onedlho sám zachraňovaný. Nemá totiž obutú pohotovosť k Evanjeliu pokoja.

Zažil som krásne chvíle, keď mi z úst išli slová o Bohu jedna radosť. Ale smútim nad príležitosťami, keď som mal jasne svedčiť o Kristovi, lenže pohotovosť chýbala. Moja múdrosť zmeškala vlak. Či skôr loď. A bojím sa, že v čase duchovného stroskotania, keď vnútro tých ľudí dohasínalo pod vodou zvodu a ťažkostí sveta. Keď bolo naposledy schopné prijať Slovo života.

Čo s tým? Písmo nás vyzýva, aby sme boli stále pripravení. Je mojim zlyhaním a hriechom, ak som neobstál. Ale je tu aj druhá stránka veci – modlitby, aby bola daná reč. Sme zodpovední jeden za druhého.

Prihovárajme sa za bratov a sestry. Nepoužívajme ústa na ohováranie, či súdenie: „ten, alebo onen nikoho nevedie ku Kristovi“. Modlime sa za nich. Prosme za kazateľov, aby ich slová boli biblicky čisté, aby pri nich pôsobil Duch Svätý.

Vytvárajme okolo seba vzťahy lásky, dôvery a spolupráce, nech za nás prosia druhí. To všetko patrí ku životu kresťana.

This entry was posted in Ku modlitbe, Poučenia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *