Ako vyviesť svet z hriechu?

Istý človek chcel piecť koláč. Tak dal do rúry vajíčka, múku a olej. Piekol dvadsať minút a potom chcel vymiesiť cesto, aby bol postup kompletný. Ale…

V čom spravil chybu? Že nešiel pekne po poriadku. Aj mnohí kresťania najprv rozpália pec – a to pekne do červena. Tvrdo adresujú hriech a hriešnikov. A vznikne z toho iba nestráviteľný, prihorený maglajz…

Aký postup nám teda navrhuje Pán Ježiš?

Ján 8:4-11  a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi.
Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.

Spasiteľ najprv doviedol ľudí, aby neodsudzovali a pustili kamene, potom zvestoval svoje neodsudzovanie. A nakoniec…

… adresoval hriech a upozornil, že netreba mu podliehať.

Je to poučné aj pre nás, aby sme necitlivosťou nespôsobili zlo v dobrej snahe zabrániť hriechu.. Áno, máme vedieť, že je veľmi zlý a nebezpečný, ale našou úlohou nie je kameňovať, ale liečiť. A každé liečenie má svoj postup.

This entry was posted in Poučenia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *