Pokyny pre čitateľov Tesnej brány

Heslá na každý deň ponúkajú postupné čítanie Biblie a ďalšie biblické texty s úvahou:

Na prvom mieste je dvojica navzájom súvisiacich textov:

– Starozmluvné texty, ktoré boli vylosované zo zbierky pozostávajúcej zo zhruba 1800 úryvkov z Biblie.

– S týmto starozmluvným textom súvisia citáty z Novej zmluvy, ktoré sa vyhľadávali predovšetkým z priebežného biblického čítania z Novej zmluvy.

Nasleduje úvaha, ktorá je pozvaním pre lepšie porozumenie biblických textov v ich súvislosti.

Prvý uvedený text za úvahou sa vzťahuje k udalostiam kresťanského roka, k nedeľnému evanjeliu a týždennému heslu.

Druhý text uvádza priebežné biblické čítanie, ktoré nás za štyri roky prevedie celou Novou zmluvou a za sedem rokov knihami Starej zmluvy. Tento rok prejdeme týmito knihami: Evanjelium podľa Marka (nie v súvislom slede), časť 2. knihy Mojžišovej a z Izaiáša, Jeremiáša, Žalospevy, Prvý a druhý list Korintským, Prvý a druhý list Petrov, Prvý a druhý list Timoteovi, list Títovi, časť z Evanjelia podľa Lukáša a Jána.

V nedeľu a vo sviatok je zväčša postupné čítanie prerušené.

This entry was posted in Dôležité informácie Tesná brána. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *