Z lásky pre Lásku

Ako najviac osláviť Boha, ktorý sa vzdal slávy neba, ktorý prišiel na túto zem umrieť desivou mučivou smrťou, a to pre naše hriechy!? Neexistujú slová obdivu ani vďaky spaseného srdca. To je totiž taký vzácny dar byť ukrytý v Bohu, mať odpustené hriechy, že  môžem len tíško s mnohými šťastnými dušami šepkať: „Bez Teba, Bože môj, niet šťastia pre mňa.“ Ničím nevyčísliteľná obeť, ničím nevyčísliteľný dar  večného života. A čo Ti dáme my, Pane náš? Nech naše ústa Tvoju slávu zvestujú neprestajne, nech vernosť zdobí naše srdcia. Nech Ťa milujeme viac ako svoj život.
 
Stalo sa to v Keni. Richard Bennet s manželkou Dorothou tu vyučovali Božie slovo. Raz, pri výučbe Slova, do budovy vtrhli násilne vojaci. Jeden z nich mieril misionárovej manželke na srdce. „Modlime sa za tohto vzácneho muža, aby spoznal Ježiša,“

povedala pokojne na živote ohrozená Dorothy. Nasledovala nekonečná chvíľa, keď tlmočník s výrazom nesmierneho údivu povedal: „Nemôžem uveriť, čo tento vojak hovorí. On chce poznať Boha tejto ženy.“ A už padal vojak na kolená. Vojaka odzbrojil sám Boh.“ Modlite sa so mnou, „ vyzvala Dorothy prítomných mužov. Nemuseli. Mali tisíc dôvodov odmietnuť modlitbu za tohto násilníka, ktorý s ostatnými vojakmi im robil v Keni zo života peklo. Boli to však bratia, krvou Krstovou vykúpení. Obstali násilníka , objímali ho a na modlitbe ďakovali Bohu, že sa stal ich novým bratom v Kristovi. V tej ľudsky ťažko pochopiteľnej situácii boli všetci svedkami jediného správneho riešenia konfliktov medzi národmi, rasami, ale i jednotlivcami.
A misionár Bennet ďalej spomína: “Dodnes mi v srdci znejú slová, ktoré spievali:
Ó, krv Ježiša,
ó krv Ježiša,
ó, krv Ježiša
ma očisťuje od hriechu.
Nech i nás, milí bratia a sestry, táto udalosť zasiahne hlboko do srdca, aby sme i my neprestajne pamätali v hlbokej bázni na tú svätú nevinnú obeť Pána Ježiša Krista, ktorého krv drahá nevinná nás očisťuje od každého hriechu. Len náš Pán Ježiš si zaslúži , aby sme boli v čase i v nečase reprezentanti so srdcom Boha na kríži, Boha  veľkej bezhraničnej lásky, ktorý nás tak veľmi miloval, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal život večný /Jn 3,16/.
 
                                                   Dana Zubčáková
This entry was posted in Svedectvá. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *