Buď vôľa Tvoja

Matúš 6:10 Buď vôľa Tvoja!
 
Tieto slová by som mala zakomponovať do každej mojej modlitby. Priznávam, že niekedy na ne zabúdam. Pred dvoma rokmi mi našli pri sonografickom vyšetrení nejaký malý útvar v prsníku. Chodila som polročne na vyšetrenia a ten útvar sa stále zväčšoval, až bola z neho 22 mm hrčka. Lekári síce zistili, že je nezhubná, ale napriek tomu mi doporučili operáciu. Robila som si predoperačné vyšetrenia a chystala som sa do nemocnice.
 
Až skrsla vo mne myšlienka, že by ma mohol Pán Ježiš uzdraviť, veď už ma uzdravil mnoho krát. A tak som sa začala modliť za moje uzdravenie a aj som vyznávala hriechy, lebo moje uzdravenia skrze Pána Ježiša nastali väčšinou po úprimnom pokání a vyznávaní hriechov. Aj sa mi zdalo, že mi hrčka zmizla. Niekoľko dní som ju nevedela nájsť. Niektorým ľuďom som sa už aj pochválila, že som bola uzdravená a na operáciu nepôjdem. Ale môj lekár pri kontrole tú hrčku predsa len našiel a rozhodol, že operácia bude. Svoje nepravdivé informácie som musela odvolávať a dať veci na pravú mieru. Bolo to pre mňa značne nepríjemné a zahanbujúce, ale aj v tejto šlamastike mi Pán Ježiš dal poučenie a výchovnú lekciu.
 
Keď som bola v minulosti z milosti Božej uzdravená, tak to bolo vždy tak, že som si uvedomila svoj hriech a v modlitbe som ho vyznala a ľutovala, že som Pána Ježiša zarmútila, prosila som Ho o milosť, o odpustenie a o nový charakter, aby som už nebola otrokom hriechu. Pán sa nado mnou zľutoval a dal mi uzdravenie, akoby navyše. Tak, že som mala pocit, že som si ho ničím nezaslúžila, lebo som len nehodný a hriešny sluha, nad ktorým sa Pán zľutoval, odpustil mu a dokonca ho aj obdaroval.

Vždy som žasla nad Pánovou láskou, dobrotou a veľkorysosťou. Ale tento krát som vyznávala hriechy cielene, s tým, že Pán ma za to uzdraví. Ale Pán Boh nieje automat, kde hodíme peniaz a vypadne nám Coca-Cola.
 
Pán Boh je všemohúci a suverénny Boh, Pán neba a zeme. On nieje našim sluhom, aby plnil naše želania, kedy si na čo zmyslíme. On vie najlepšie, čo je pre nás dobré a prospešné. Viem, že Pán Boh tým, že nesplní všetky naše sebecké želania, nás ochraňuje od mnohého zlého a učí nás pritom trpezlivosti, pokore a dôvere v Neho. Nakoniec som šla do nemocnice na operáciu.
 
Dostala som sa na izbu k staršej 76 ročnej žene. Pán Ježiš mi dal takú milosť, že som jej mohla o Ňom rozprávať, celé dva dni čo som tam bola a mala som v nej dobrú poslucháčku, hladnú po Božom Slove. Verím, že naše stretnutie nebolo dielom náhody, ale bolo pripravené od Pána. S tou ženou sme si vymenili telefónne čísla. Ona sa ešte chce so mnou stretávať a rozprávať sa o Pánovi. O toto všetko som skoro prišla, o možnosť pracovať na Pánovej vinici. Z nemocnice som sa vrátila veľmi povzbudená s pocitom, že Pán tam bol so mnou. Nemala som žiadne pooperačné bolesti ani komplikácie. Pán mi dal veľmi rýchle uzdravenie. Ďakujem Pánovi Ježišovi za túto lekciu. Jeho jarmo je lahodné a ľahké. Najlepšie čo môžem urobiť v každej situácii, je dôverovať Mu, očakávať na Neho, spoliehať sa na Jeho lásku, múdrosť a priať si nech sa splní Jeho vôľa, nie moja.
 
Valéria Bölcskeiová
This entry was posted in Svedectvá. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *