Vrabec pri kostole

Viete, že priamo za kostolom sa potuluje vrabec a pri vašej Biblii tiež? Nik ho nevidel, hoci je veľký. Naše oči ho proste nevnímajú. Ani "zrniečka", čo zobe, teda  Božie slovo nevidíme. Napriek tomu je skutočný. Už ťa zasiahol? Priznávam, že mne sa to stáva. Čo za vrabca to spomínam?

Lukáš 8:5  Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali.

Určite nemusím písať, že tým vtákom je Diabol – jeho meno znamená ohovárač. Ak cítite potrebu niekoho premieľať, neviditeľný vrabec si prišiel po potravu do vašej hlavy. V skutočnosti máme "mlieť" v mysli práve biblické verše, ktoré sme počuli. Mlieť na múku, ktorou niekoho nasýtime.

Žalmy 1:1-3  Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí,  ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.  Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.

Mimochodom – je noc a rozjímam nad Božím slovom, snáď sa zamyslenie vydarí.

A ešte jedna otázka: "Rozmýšľate o tom, ako zúžitkovať verše, čo sme práve spomenuli, alebo sa nechávate strhnúť ohováračom, ktorý ich posudzuje a vymýšľa, aké sú nepraktické, či prekonané životom?"

Vráťme sa k téme. Prečo môže ten zlý vyzobať Božie slová z nášho srdca? Lebo je prešľapané! Prečo? Biblia je pre nás iba okrajovou záležitosťou. Hoci tvrdíme, že sme veriaci, neveríme tomu, čo pre nás Pán stvorenia pripravil. Neotvárame myseľ Duchu Svätému, aby nám objasnil, čo pre nás Biblia dnes hovorí, čo máme poslúchať.

Kto pošliapal? Ľudia! Tí, ktorých kladieme nad Boha.  Tí, čo seba stavajú nad Stvoriteľa a zraňujú. Tí, čo strhávajú ku žiadosti očí, žiadosti tela a pýche života (1 Jánov list 2:16 ). Tí, čo vytvorili knihy o falošnom Kristovi, alebo filmy, ktoré strhávajú do hriechu.

Mám vôbec šancu brániť sa? Ale áno. Stačí veriť v Krista, teda v Kristovi. On ochráni. On dáva výzbroj pre zlý deň.

Efezským 6:13-18  Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti.  a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja.  Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka.  Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých

Je však na nás, či budeme v Ježišovi, alebo v žiadostiach a pýche. Či nás  vrabec nájde vo výzbroji, alebo v sladkom mede hriechu, ako muchu.

Je na nás, či príjmeme jeho ponuku posudzovať Slovo a ľudí, alebo pokorne prijmeme Božie súdy a rady, aby sme ľuďom pomohli.

Je na nás, či sa poddaní Bohu vzoprieme voči vrabcovi – vtedy musí uletieť (Jk 4,7), alebo poddaný vrabcovi, ktorý našepkáva: "Pozri na seba, aký si múdry" – zabudneme držať vzácnu radu Božiu, za doručenie ktorej bolo tak draho zaplatené…

This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *