Víťazstvo nad ohováraním

Zjavenie 12:9-11  Veľký drak, starý had, nazývaný diablom a satanom, zvodca celého sveta, zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli s ním.  Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou.  Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.

 Už sme si povedali, že slovo diabol znamená ohovárač. Slúžiť mu neznamená len nosiť pentagram na krku, ale aj hovoriť  o druhých nepravdivé, či zlé veci. Alebo takto premýšľať.

 Možno ste pri týchto slovách zhrození: "Ako obstáť, keď jedovaté myšlienky sa niekedy tlačia na myseľ. A to veľmi dotieravo." Snáď nikto nie je ušetrený pred vpádom horkých názorov na ľudí s ktorými sa stretávame.

 Ani tu však nie sme bez pomoci. Proti všetkému diabolskému je účinná krv Baránkova. Nielen ako čosi oživujúce a spájajúce Cirkev do jedného tela. Kristova krv nás zmierila s Bohom a zahladila naše hriechy. Myslime na to. Spomeňme si, čo všetko musel prehltnúť Boh, aby nás prijal v láske. Prehltnime aj my to, čo urobili druhí nám.
 
 Nemilujme svoj život. Nemilujme seba a nebudeme ubolení. Nebude nás dusiť urážlivosť a precitlivelosť. Keď Pán Ježiš prežil bez jediného slova pľuvance, či výsmech na Golgote, zaiste prinesie tichý pokoj aj do veriaceho srdca.
 
 A žime svedectvom. Čo sa skrýva za týmto slovom? Hovorenie o pekných a dobrých veciach, ktoré učinil Boh. Pripomínajme si Jeho nádherné skutky a v duši neostane miesto pre ohováranie, či iné diabolské veci.
This entry was posted in Poučenia. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *