Veľká noc nasledovníka – sobota najväčšej misie.

1 Peter 3:18-20  Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom,
v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa korábu.

Predstavte si, že za dní Noácha (Noeho) boli ľudia tak hriešni, že Boh sa kvôli nim rozhodol zničiť skoro celý život na Zemi.

A práve títo ľudia ostali potom uväznení v podsvetí. Isteže, nielen oni, ale Písmo spomína práve ich, lebo oni zapríčinili svojou zlobou najväčšiu katastrofu na svete. (Väčšia katastrofa už len príde. Možno sme jej vinníkmi my).

No a práve k nim vedie prvá cesta Pána Ježiša Krista po ukrižovaní. Oni sú prví, ktorí majú možnosť vypočuť si Dobrú zvesť! Vykupiteľ sa nezdráhal prísť až ku nim. Prečo? Lebo boli najviac smädní po spáse.

Ako my? zdráhame sa prísť ku niekomu s Evanjeliom? Alebo naopak – budeme nasledovať Krista a urobíme krok viery dnes (možno toto nečítate počas Soboty, ale nevadí; sviatok je len symbol pravdy, ktorú treba žiť každodenne)?

Možno si povieš: „Ja to neviem.“

Ale nie je to pravda. Každý vie povedať pár slov o Božej láske. Každý skutočný kresťan prežíva hlbokú radosť z toho, že Pán Ježiš nás vykúpil z hriechov, ktoré sú tak odporné a zničujúce.

Alebo sa Ti tie hriechy páčia? Voľkáš si v nich a preto ani nemáš záujem hovoriť o oslobodení od nich? Potom potrebuješ sám Svetlo. Popros Ježiša, aby Ti ho dal do duše!

Možno sa Ti tí druhí zdajú byť menej hodnotní. Nemáš záujem im odpustiť, akí sú. Tak popros o lásku, ktorú rozlieva Duch Svätý do sŕdc.

A hlavne – je to misia Kristova, nie naša. On je hlava. Nechajme Ho nech používa naše ruky a ústa.

Matúš 27:52  hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené,
53  vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

This entry was posted in Poučenia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *