V mene Ježiša.

„V mene zákona, otvorte!“ – ozvalo sa spoza dverí.
Majiteľovi domu zovrelo srdce, ale po chvíli sa spamätal:„Kto vás poslal?“ – spýtal sa a keď bolo mlčanie príliš dlhé, pridal dve ďalšie otázky: „Máte oprávnenie na domovú prehliadku? A vôbec, ste v službe, máte preukaz?“
Odpoveďou boli len vzďaľujúce sa kroky.

Ján 15:14-16 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem; nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.

Mnohí ľudia zakončia modlitbu slovami: „Prosíme v mene Pána Ježiša“ – pretože si myslia že kvôli tomu ich Pán Boh vypočuje istejšie. A môže to byť pravdou. Samozrejme keď majú právo vysloviť ich. Keď žijú v úzkom vzťahu s Pánom, ako je v úzkom vzťahu policajt so svojim zamestnávateľom.

Keď si dobre overili, že ich modlitba je v súlade s Božím slovom a ich život prináša ovocie.

This entry was posted in Poučenia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *