Prebudenie? Z Krista, nie zo seba.

Zjavenie 3:14-20  Anjelovi cirkevného zboru laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst.

Keď čítame tieto slová, možno nás pochytí panika a začneme si dávať sľuby: „Urobím to, rozhodnem sa pre tamto a všetky predpisy začnem plniť na 115%“

Lenže o to nejde. Práve zákonníctvo je vlažné. Prečo? Pozrime sa do Laodikeji. Bohaté mesto, ktoré však nemalo vodu. To je už samo o sebe symbolom zákonníctva. Takí ľudia sú totiž bohatí na svoje skutky, ale chýba im Duch Svätý – živá voda.

Obyvatelia tohoto prastarého mesta si teda vodu dovážali. Na jednej strane boli hory s osviežujúcou chladnou vodou. Na druhej horúce pramene, ktoré dokázali liečiť.

Ale kým sa voda dostala do mesta bola len a len odporne vlažná. Neliečila, ani neosviežovala. Vo vlažnej sa ľahko množia baktérie, tak je nebezpečná.

Rozumiete, o čo ide? Cirkev má byť osviežením pre ducha.liečiť vnútorné bolesti, prípadne aj telo. Je to však možné len vtedy, keď sú jej členovia blízko pri prameni. Tým je Biblia a Duch Svätý. Nielen Biblia, ale Duch Svätý, Duch života s Ňou.

Nebojte sa, nehovorím, že máte robiť veci, ako Beny Hinn… Duch Svätý prináša hlavne pokoj a lásku.

17  Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý,
18  radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl.

Liekom na vlažnosť je pocit potreby Krista. Keď viem, že bez Neho nemôžem urobiť nič naozaj dobré. Keď viem, že bez Jeho Ducha sa nedokážem ani modliť (Rímskym 8:26), nieto ešte slúžiť

To nie je len fráza, ale duchovná skutočnosť. Naozaj môžeme vidieť rozdiel, či konáme v Ňom, alebo bez Neho.

19  Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa!

Kajať sa znamená premeniť svoje myslenie (grécky metanoja). Treba sa nechať zapáliť Duchom Svätým, nielen strachom, či vzplanutím vášní. Kto rýchlo zahorí zo seba, skoro zhasne. Ale Boží oheň horí neustále.
20  Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.

Všimnite si, že toto je adresované Cirkvi, nie nespaseným ľuďom. Samozrejme, Pán Ježiš je dobrý a chce obdarovať svojou prítomnosťou všetkých. Ale pamätajme: „Cirkev môže tiež ostať bez živého Krista.“

Je na nás, aby sme Ho vždy a stále vpúšťali do nášho srtedu.

This entry was posted in Poučenia, Prebudenie and tagged , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *