Oblasť spravodlivosti, oblasť rozpustilosti…

Lukáš 15:12n Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A (otec) rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť.

V podobenstve o márnotratnom synovi je opísaná oblasť pri Otcovi. Tam je služba, spravodlivosť, ale aj nekonečná láska.

Existuje ale aj iná oblasť, kde vládne rozpustilosť a vykorysťovanie…

Otec do tej druhej oblasti nezasahoval. Ale jasne svietila Jeho farma pred ľuďmi.

Cirkev by nemala strácať veľa energie so zápasom proti hriešnikom vo svete. Iste – pokiaľ občania hlasujú za zákony proti hriechu, je to dobré.

Ale treba rešpektovať, že Boh necháva dozrieť aj plody tela (Galatským 5:16 a ďalej), aby ich nositelia zažili hlboký hlad a obrátili sa.

Žime teda Duchom, ktorý pestuje v nás lásku a spravodlivosť. Žime nádhernou spoločnosťou nebeského Otecka, ktorá povznáša nad bahnom hriechu a vedie ku večnému životu.

This entry was posted in Poučenia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *