Výzva nie len členom MoS ECAV

aby zintenzívnili modlitebný zápas za duchovné prebudenie cirkvi a národa, lebo moc temností pôsobí rozvrat v každom spoločenstve na škodu všetkých.

Nenávisť a podozrievania sa stupňujú, láska a porozumenie sa strácajú.

Naši duchovní služobníci a služobnice v cirkvi potrebujú nový mocný dotyk Duchom Svätým, bez rozdielu veku a funkcie, aby mohli byť požehnanými nástrojmi Pána cirkvi ku Jeho cti a chvále a k prospechu kajúcich hriešnikov.

„Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvažití a na modlitby bedliví. A nadovšetko sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.“ (1.Petra 4,7-8)

Michal Hreško
 
P.S. Táto výzva už má niekoľko rokov, ale myslím, že je stále aktuálna.
This entry was posted in Ku modlitbe. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *