Stretnutie národov

Vážené modlitebné spoločenstvo, bratia a sestry
Pravdepodobne ste už zachytili informáciu, že sa pripravuje ekumenické Stretnutie kresťanov – stretnutie národov v Bratislave v dňoch 27.-29.06 2008. /http://www.ecav.sk/stretnutie/
 
Pripomeňme si hlavné ciele stretnutia kresťanov v Bratislave:
• vzájomne sa povzbudzovať vo viere v Ježiša Krista
• prehlbovať spoluprácu v najrôznejších oblastiach duchovného života
• budovať vzťahy medzi kresťanmi našich krajín
• posilniť zodpovednosť kresťanov za veci verejné
• prispieť k dobrému susedstvu našich národov
• pomáhať pri procese zjednocovania Európy

Organizačné prípravy síce bežia v plnom prúde, ale je dôležité nezabudnúť na prvoradú duchovú prípravu modlitieb a prosieb pred Božou tvárou za celé toto stretnutie.
Preto sa obraciam na naše MoS na Slovensku, ale tiež v jednotlivých seniorátoch s prosbou, aby ste si toto stretnutie zaradili do svojich modlitieb na vašich pravidelných stretávaniach i v osobných stíšeniach. Vieme, že náš nebeský Pán nepožehnáva veci a akcie, ktoré robíme, automaticky, ale chce vidieť ochotné, horlivé a poslušné srdce svojich služobníkov. Modlitba a duchovný zápas sú nevyhnutné, ak chceme a túžime, aby prišlo požehnanie a Božie ovocie z čohokoľvek, čo v Božom mene robíme. Prosím preto o modlitby
Ďakovania: že sa môžu spoločne stretnúť evanjelické a.v. cirkvi zo šiestich národov
že môže verejne znieť Božie Slovo v Bratislave
že sa môžeme spoločne povzbudiť a zjednotiť sa v Božom zápase za naše krajiny a Európu

Prosby:

• za jednotlivé prípravné tímy
• za finančné zabezpečenie celého podujatia
• za vyliatie Ducha Božieho, aby bolo mnoho ľudí oslovených, a tiež aby pri pripravovaných evanjelizáciách mohli mnohí prijať Pána Ježiša ako Pána a Spasiteľa

V pravidelných intervaloch, z blížiacim časom stretnutia budeme naše prosby a vďaky aktualizovať a konkretizovať. Ďakujem za vaše ochotné a horliace srdcia za Božie veci. Sláva Bohu.

 
Stanislav Kocka – člen prípravného tímu SN
This entry was posted in Aktuálne. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *